Op weg naar het nieuwe Meerweide

Een modern wooncomplex voor ouderen

Begin 2022 kondigde Aafje de nieuwbouw en renovatie van Aafje Meerweide aan. Meerweide verandert de komende jaren in een toekomstbestendig wooncomplex met 216 studio’s voor ouderen met een zware zorgvraag én een prettige werkomgeving voor medewerkers. Meerweide vormt hierdoor straks ook het middelpunt van dé ouderenhub in IJsselmonde, met een huisartsenpraktijk, dagbesteding, een sfeervolle brasserie met terras/ tuin, een Huis van de wijk en een kinderopvang. Aafje investeert zo’n 50 miljoen euro in dit grote en gefaseerde nieuwbouw- en renovatieproject dat in de komende drie jaar wordt uitgevoerd. Op deze pagina houden wij u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Tijdens de verbouwing blijft Meerweide open

In 2022 zijn de voorbereidingen van start gegaan. Verpleeghuis Meerweide blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open. Een deel van de bewoners van het verpleeghuis (PG) is verhuisd naar de Koningshof om een gedeelte van het pand leeg te kunnen maken. Uiteraard doen wij er alles aan om eventuele overlast voor bewoners en buurtbewoners tot een minimum te beperken.

Dagbesteding, afasie trainingscentrum en verzorgingshuis gewoon open

Tijdens de verbouwing blijven ook de dagbestedingen voor mensen met dementie (PG). lichamelijke beperkingen (somatiek), slechtzienden en het afasie trainingscentrum open. Hiervoor is momenteel geen wachtlijst. Ook het verzorgingshuis is gewoon geopend.

Nieuwsbrieven