Inlopen en ontmoetingen

Aafje organiseert verschillende bijeenkomsten, ontmoetingen en inlopen met uiteenlopende thema’s voor verschillende doelgroepen. Want Aafje is voor iedereen! Op deze pagina kunt u het aanbod vinden. Klik op de gewenste bijeenkomst, ontmoeting of inloop voor meer informatie.

Multiculturele ontmoetingen

Aafje wil bijdragen aan een multiculturele samenleving. Daarom organiseert zij met bewoners in de wijk multiculturele inlopen. Het kan fijn zijn om tijdens deze inlopen mensen met dezelfde culturele achtergrond te ontmoeten en/of samen met hen cultuurgebonden activiteiten te ondernemen.

Klik hier voor meer informatie over de multiculturele ontmoetingen.

LHBTIQA+ bijeenkomst

Op locatie Aafje Reyerheem in Ridderkerk komt maandelijks een gespreksgroep LHBTIQA+ bijeen. Zowel oudere als jonge LHBTIQ+’ers zijn welkom om met elkaar het gesprek aan te gaan

Klik hier voor meer informatie over de LHBTIQA+ bijeenkomsten