Innovaties

Voor Aafje is innovatie het inspelen op behoeften van klanten, bewoners, gasten, medewerkers en vrijwilligers. Wij vinden dat klanten zoveel mogelijk hun eigen leven moeten kunnen leiden. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ouderen en neemt het aantal zorgmedewerkers af. Dit vraagt om slimme oplossingen. Om te zorgen dat innovaties ook worden gebruikt, betrekken we de medewerkers veelvuldig en vroegtijdig. Zij krijgen ruimte voor eigen ideeën, ontwikkeling en flexibiliteit, dit maakt het werk aantrekkelijk!

Innovatie is een breed begrip. Soms is het digitaal (ETDR-app: Elektronische Toedien Registratie), soms gaat het over apparaten (bijvoorbeeld medicijndispenser die signaal geeft als medicatie moet worden ingenomen) en soms betekent het iets in werkwijzen of gaat het om een nieuwe afdeling binnen Aafje (bijvoorbeeld afdeling D-zep: Dementie met zeer ernstig probleemgedrag).

Aafje innoveert

Bij Aafje zijn innovaties gericht op zinvolle en bewezen oplossingen voor:

 • klanten, bewoners, gasten (revalidatie)
 • ondersteuning van medewerkers bij het leveren van zorg om het werk beter, slimmer (bijvoorbeeld minder administratie), leuker, aangenamer en veiliger te doen
 • innovaties die beide bovenstaande doelgroepen dienen.

We toetsen vooraf hoe oplossingen het beste ingezet kunnen worden. Vanuit een experiment of pilot wordt de werkwijze verbreed naar andere plekken waar dit zinvol is.

Hieronder een leuke video over innovaties bij Aafje, met in de hoofdrol Martin van Waardenberg.

Innovaties en de klant

Hoewel we graag met innovaties werken, is het niet zo dat zorginnovaties worden ingezet ter vervanging van zorgmedewerkers. Innovaties in de ouderenzorg zijn ondersteunend aan het werk van de zorgmedewerker. Daarbij houden we ook altijd rekening met het netwerk van de klant. Het gebruik van innovaties kan helpen bij het ontlasten van bijvoorbeeld de mantelzorger van de klant. De innovaties die wij inzetten zijn altijd kosteloos voor de klant.

Welke innovaties gebruikt Aafje?

De innovaties die Aafje op dit moment gebruikt zijn onder te verdelen in een aantal categorieën.

 • Innovaties gericht op welzijn
  • Tovertafel / BeleefTV: interactieve tafel of mobiele tv voor ouderen met dementie die op speelse wijze activeert en stimuleert tot beweging en sociale interactie.
  • Braintrainer: een spelcomputer met spellen en quizzen om het geheugen te trainen.
  • Nostalgiekar: een kar (of koffer) met spullen ‘van toen’, bedoeld om het ophalen van herinneringen te stimuleren.
  • Robotkat/-hond: dieren zorgen voor rust en afleiding. Mensen met (ernstige) dementie merken geen verschil met echte huisdieren.
  • Qwiek.up: projector die rustgevende beelden naar wens (bijv. natuur of zee) projecteert op het plafond of de muur. Dit zorgt voor afleiding en ontspanning.
  • Inmu Relax: een kussen met muziek en geluidstrillingen. Dit zorgt voor rust en ontspanning.
  • Somnox
  • Cradle: zorginstrument om contact en sociale interactie te stimuleren door middel van geluid en aanraking.
  • Silverfit/Praxfit: hometrainer gekoppeld aan een beeldscherm. Hiermee kan virtueel gefietst worden door bijvoorbeeld de vroegere woonplaats.
  • Duofiets/Rolstoelfiets: met een duo- of rolstoelfiets kun je naar buiten om samen te fietsen.
  • Moofiestick: interactieve stok met lichtgevende kleuren en geluiden, die stimuleert om beweegoefeningen te doen.
 • Innovaties gericht op vitaliteit: zowel mentale als fysieke vitaliteit
  • Geheugenvenster
  • Dwaaldetectie
  • Braintrainer
  • Tablet met geheugentraining apps
  • Middelen die stimuleren tot bewegen: Silverfit Alois, Silverfit Mile, PraxFit, Duofiets, rolstoelfiets, de Mobisit
  • Opendeurenbeleid. Het gaat niet alleen om techniek, maar Aafje richt zich ook op de bewegingsvrijheid in relatie tot veiligheid voor bewoners.
 • Innovaties gericht op zelfredzaamheid voor mensen thuis: prettig thuis wonen
  • Hulpmiddelenkoffer. De hulpmiddelenkoffer bevat o.a. hulpmiddelen voor het aantrekken van steunkousen, het eenvoudiger strikken van veter, het druppelen van ogen, het kammen van haren en het aantrekken van sokken.
  • Innovatieve zorgoplossingen thuis: Samen met MobileCare zetten we in op innovatieve zorgoplossingen thuis. Denk hierbij aan medicatiedispensers, slimme meetapparaten zoals horloges en weegschalen, valdetectie, dementie klokken voor dagstructuur en GPS horloges.
  • Digitale dagbesteding: via beeldbellen brengen we groepjes thuiswonende ouderen dichter bij elkaar. Onder begeleiding van een medewerker komen deze groepjes wekelijks bijeen. Samen voeren ze een groepsgesprek (Hoe was de week?), gevolgd door activiteiten (een quiz, een beweegoefening of een activiteit met muziek). Tijdens deze bijeenkomsten gebeurt in feite hetzelfde als op de fysieke/reguliere dagbesteding, alleen sluit iedereen via een tablet of laptop scherm aan. Bekijk hier een video over de digitale dagbesteding.
 • Innovaties gericht op mantelzorgers: via een digitale gezondheidsomgeving inzage in de gezondheid van hun naasten of het geven van trainingen voor mantelzorgers
  • Caren
  • E-learnings
  • Sharecare
  • VR film dementie
  • Mantelzorgacademie
 • Innovaties gericht op zorgverbetering
  • Revalidatieafdeling obesitas: We hebben binnen Aafje een revalidatieafdeling voor mensen met ernstig overgewicht (morbide obesitas). Bekijk hier de video van deze recent opgerichte afdeling.
  • D-zep
  • PG+ afdeling
  • Dementalent
  • Sociale benadering dementie
  • Reablement
 • Innovaties gericht om het werk eenvoudiger en aantrekkelijker te maken: ondersteunen medewerkers in hun werk
  • Elektrische toedienregistratie medicatie
  • Slimme inco
  • Slimme matras
  • Vertaalcomputer
  • Verpleegoproepsysteem 2.0
  • Dwaaldetectie/camerainzet
  • Inzet digicoaches
  • Bracelet
  • Langer thuis app
  • Onboarding proces en app (Coach2Go) voor nieuwe medewekers
 • Ontwikkelingen en pilots: welke innovaties zijn we aan het uitrollen en wat zijn de ontwikkelingen?
  • Digitale gegevensuitwisseling
  • Slimme pleisters
  • Track en trace
  • Speech to text
No results found!

Innovaties zijn de toekomst

Ferry Bezem, directeur bij Aafje, hoopt dat de innovaties die Aafje gebruikt, ook andere organisaties stimuleren om hiermee aan de slag te gaan: “Innovaties in de zorg zijn écht de toekomst. De zorg blijft natuurlijk persoonlijk, maar wordt met innovaties slimmer georganiseerd. Tot slot roep ik ouderenzorgorganisaties op om meer kennis te delen. Want als je niet uitkijkt, doet iedereen dezelfde pilots. Dan zouden we ook echt veel meer van elkaar kunnen leren”.

Lees hier de volledige blog.