Anders wonen

Zelfstandig wonen in een veilige gezellige omgeving. Dat kan, met Aafje. Want soms is wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis nog niet nodig. Daarom biedt Aafje verschillende woonconcepten waardoor u, in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen met waar nodig (een beetje) zorg en ondersteuning.

Thuisplusflats

In een Thuisplusflat hebben bewoners een eigen huurwoning en wonen zij zelfstandig. In een flat is een kantoor van een zorgorganisatie met een vast team van zorgmedewerkers. De bewoners kunnen zo zorg en ondersteuning krijgen op het moment dat dit nodig is en terecht voor vragen bij een vertrouwd contactpersoon. Op deze manier wordt eenzaamheid en behoefte aan zorg sneller gezien. Het zorg- en welzijnsteam organiseert ook verschillende activiteiten rondom bewegen, gezondheid en ontmoeten.

Het doel is dat ouderen hun eigen plek kunnen behouden, waar ze kunnen leven zoals ze gewend zijn én een veilige en sociale omgeving om zich heen hebben. In Rotterdam zijn er nu 6 thuisplusflats.

De Dienstbode

De Dienstbode is er voor ouderen die met ondersteuning en thuiszorg in hun eigen appartement blijven wonen. Aandacht, aanspraak en een gemoedelijke, veilige sfeer zijn aspecten die zeer belangrijk zijn naast goede zorg. De Dienstbode is 24 uur per dag, zeven dagen per week aanwezig in het gebouw waar men nu reeds woont. Met vaste medewerkers die de bewoners kennen en weten wat hen bezighoudt. Zij zijn altijd bereikbaar en aanspreekbaar in de centrale, grote ‘droomkeuken’. Dé plek waar iedereen elkaar treft en waar alles gebeurt. Dit is de nieuwe versie van het aloude verzorgingshuis, maar dan in het eigen appartement, zonder te hoeven verhuizen.

Zorgvilla Tante Toos

Wonen met persoonlijke aandacht, lekker eten, goede zorg en gezelligheid. Dat is waar Zorgvilla Tante Toos voor staat. Zestien tot achttien ouderen met dementie die kleinschalig wonen met een zorgondernemer die er altijd is en wordt ondersteund door een vast team van medewerkers. Dit zijn de kenmerken die het welzijn van de bewoners van Zorgvilla Tante Toos vergroten. Heel belangrijk: een AOW-pensioen is voldoende om in een Zorgvilla Tante Toos te verblijven.