Specialistische zorg

Iedereen kan een beroep doen op onze behandelaren en andere professionals met specialistische kennis. Afhankelijk van uw vraag en waar u geholpen wilt worden, koppelen wij u aan een passende behandelaar. Maar wie doet nu precies wat en met welke vraag kunt u bij wie terecht?

Onze specialisten

 • Diëtist

  Overgewicht, diabetes of een te hoog cholesterol? Ondervoeding, maag- en darmklachten of voeding bij COPD? De diëtist geeft advies en helpt in de meest uiteenlopende situaties. Onze diëtisten zijn specialist op het gebied van voeding bij ziekte en gezondheid. Zij adviseren en begeleiden u bij klachten als de ziekte van Parkinson, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes mellitus, ondervoeding, overgewicht en bij vragen over een gezonde voedings- en eetpatroon. Zij doen dit zowel in onze huizen als bij u thuis.

  Tijdens het spreekuur of bij u thuis zoekt u samen met de diëtist naar antwoorden op uw vragen. U krijgt begeleiding bij het aanpassen en leren volhouden van eet- en leefgewoonten. De diëtist houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en moeilijkheden in uw dagelijkse leven.

   

  Kosten
  De basisverzekering vergoedt maximaal drie uur dieetadvies. Hoeveel consulten dat is, is afhankelijk van de duur van de consulten. Het bezoek aan de diëtist valt onder het eigen risico (uitgezonderd kinderen). Informeer bij uw zorgverzekeraar over de (mogelijke) vergoeding.

 • Ergotherapeut

  Traplopen, opstaan, wassen, aankleden of een toiletgang? Soms vallen de dagelijkse dingen zwaar. Dan wordt de dagelijkse routine een hele klus. U merkt dat alles niet meer vanzelf gaat. Dan kan een ergotherapeut uitkomst bieden. Praktische handelingen leert u (opnieuw) uitvoeren. Onze ergotherapeuten helpen u om opnieuw uw dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer ingewikkeldere dagelijkse handelingen.

  Met de ergotherapeut bespreekt u uw situatie. Samen stelt u behandeldoelen vast. U leert opnieuw, anders of met hulpmiddelen praktische handelingen uit te voeren. De ergotherapeut geeft advies. Bijvoorbeeld over het omgaan met de gevolgen van uw ziekte of veranderingen in de woonomgeving. De afspraak vindt plaats op een Aafje locatie of bij u thuis. Een verwijsbrief is niet (altijd) nodig.

   

  Kosten
  De basisverzekering vergoedt maximaal tien uur ergotherapie.

 • Fysiotherapeut

  Revalidatie na ziekenhuisopname? Verlies aan kracht of minder conditie? Bang, moe of stijf bij bewegen? Klachten aan spieren en gewrichten? De fysiotherapeut biedt uitkomst als zelfstandig bewegen moeizamer wordt en fysieke klachten steeds vaker terugkeren. Onze fysiotherapeuten hebben een brede expertise en korte lijnen met huisartsen en ziekenhuizen. U kunt snel terecht voor onder meer manuele therapie, looptraining, revalidatie na orthopedische ingrepen en klachten aan spieren en gewrichten. Onze therapeuten zijn zowel in onze huizen als bij u thuis inzetbaar.

  Eerst bespreekt u met de fysiotherapeut uw situatie en stelt u samen behandeldoelen vast. Tijdens de behandeling helpt Aafje u met revalideren, conditieverbetering en meer zelfstandig te bewegen. Ook helpen wij u om te gaan met eventueel verlies van zelfstandigheid. De oefeningen doet u in een speciale oefenruimte met professionele hulpmiddelen.

   

  Kosten
  Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wordt de behandeling wel of niet vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoeding.

 • Gespecialiseerd verpleegkundige

  Aanvullend op de reguliere (thuis)zorg kan er ook gespecialiseerd verpleegkundige kennis worden ingezet. Zij werken samen met het reguliere zorgteam, zodat u 24/7 de beste zorg ontvangt. Denk bijvoorbeeld aan een:

  • Wondverpleegkundige
  • Hart- en longverpleegkundige
  • Oncologisch verpleegkundige
  • Palliatief verpleegkundige voor palliatieve zorg

   

  Kosten
  Deze zorg valt onder vergoeding vanuit uw Zorgverzekeraar. De verpleegkundige stelt hiervoor een indicatie. Tijdens een gesprek aan huis kan de gespecialiseerd verpleegkundige u hier meer over vertellen.

 • Logopedist

  Moeite met spreken, slikken, eten of drinken door een ziekte zoals Parkinson? Of na een beroerte? Onze logopedisten begeleiden u als u bijvoorbeeld moeite heeft gekregen met eten en drinken door slikproblemen of als u moeite heeft met spreken door problemen met de taal, ademhaling of uitspraak. Zij zijn onze experts op het gebied van communicatie. Onze logopedisten zijn zowel in onze huizen als bij u thuis inzetbaar. Dat kan op een Aafje locatie of bij u thuis.

  Moeite met taal en spreken als gevolg van een beroerte? In het Afasie Trainingscentrum helpen wij de draad van het dagelijks leven weer op te pakken en de communicatie te optimaliseren. Met de logopedist bespreekt u uw situatie. Samen stelt u behandeldoelen vast. Meestal onderzoekt de logopedist de aard en ernst van de genoemde problemen. Tijdens de behandeling komen hulpmiddelen, communicatietraining, stemoefeningen en bijvoorbeeld sliktechnieken aan bod.

   

  Kosten
  De basis(zorg)verzekering vergoedt veelal de volledige kosten voor logopedie.

 • Maatschappelijk werker

  Onze maatschappelijk werkers kunnen u ondersteunen en begeleiden op allerlei gebieden. Zij kunnen u en uw mantelzorgers helpen om te gaan met rouw en verdriet. Ze kunnen u ook helpen bij vragen op het gebied van administratie of financiën.

 • Muziektherapeut

  Uiten van gevoelens, het praten over emoties of het beheersen van stemmingen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Heeft u last van negatieve gevoelens en wisselende emoties? Dan kan een muziektherapeut uitkomst bieden. De muziektherapeut staat voor u klaar op een Aafje locatie of komt bij u thuis. 

  Muziek roept herinneringen en gedachten op. Door te luisteren, te zingen of te spelen. Tijdens de therapie leert u uw angst, verdriet en spanning te herkennen en te uiten. Met de muziektherapeut oefent u nieuw gedrag, zoals het aangeven van grenzen en opkomen voor uzelf.

   

  Kosten
  Muziektherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt de behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoeding.

 • Psycholoog

  Sombere of depressieve gevoelens? Gespannen, angstig, onzeker of veel piekeren? Moeite met concentreren, zaken onthouden of het verlies van een dierbare? De reden om in gesprek te gaan met een psycholoog kunnen zeer uiteenlopend zijn. De (GZ-)psychologen van Aafje zijn gespecialiseerd in psychische problematiek bij de doelgroep ouderen. U kunt bij hen terecht wanneer u last heeft van stemmings- en/of angstklachten, traumagerelateerde klachten, geheugenklachten of psychische klachten als gevolg van ziektebeelden zoals de ziekte van Parkinson, MS of na een beroerte. 

  Ook kan de psycholoog u ondersteuning bieden wanneer u als mantelzorger betrokken bent bij bijvoorbeeld een partner of ouder met dementie en er sprake is van gedragsproblematiek of overbelasting in de mantelzorg.  

   

  Kosten
  Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering wordt de behandeling wel of niet vergoed. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoeding.

 • Psychomotore therapeut

  De psychomotore therapeut kan er voor zorgen dat u lichamelijke spanningen omzet in beweging tijdens de therapie om zo meer tot rust te komen. De psychomotore therapeut kan u helpen om op een juiste manier om te gaan met uw beperkingen.

 • Psychomotorisch therapeut

  Voelt u zich eenzaam, onzeker, angstig of boos? Ervaart u onrust of spanning in uw lichaam? Heeft u last van stemmingswisselingen of depressieve gevoelens? Heeft u moeite met lichamelijke beperkingen? Onze psychomotorisch therapeut helpt u graag uw klachten te verminderen. Dat kan op een Aafje locatie of bij u thuis.

  In de psychomotorische therapie gaat u aan de slag met bewegingsoefeningen. Dit zijn eenvoudige sport- en spelvormen en ontspanningsoefeningen. Samen met de psychomotorisch therapeut staat u stil bij uw gedachten, gevoelens en gedrag. Op deze manier kunt u emoties verwerken, uw problemen beter accepteren en ervaart u wat u wel kan.

   

  Kosten
  Psychomotorische therapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden wordt de behandeling vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoeding.

 • Specialist ouderengeneeskunde

  De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de zorg voor de bewoners van de Aafje huizen. Ook kan de specialist ouderengeneeskunde advies geven aan de huisarts voor de ouderen die nog thuis wonen. Samen met de andere disciplines zorgt deze arts ervoor dat de u de beste zorg krijgt en zo optimaal mogelijk functioneert.

 • Technisch team thuiszorg

  Ons specialistisch technisch team voert hoog complexe verpleegtechnische handelingen uit en zet specifieke ziekenhuiszorg in de thuissituatie voort. Zij werken intensief samen met medisch specialisten en huisartsen om u de juiste zorg thuis te bieden en maken onderdeel uit van de wijkzorg. Het specialistische technisch team is daarmee dé schakel tussen ziekenhuiszorg en thuiszorg en draagt actief bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

  Het specialistisch technisch team van Aafje bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen met een aanvullende opleiding en veelal met ziekenhuiservaring. Het team is onder andere verantwoordelijk voor infuustherapieën, pijnbestrijding, palliatieve sedatie, buikdialyse en specifieke drainzorg in de thuissituatie. Zij richten zich ook op kortdurende zorg in de terminale fase thuis.


  Bereikbaarheid

  Het specialistisch technisch team werkt zeven dagen in de week en is 24 uur per dag bereikbaar. Het werkgebied van het specialistisch technisch team reikt van Rotterdam en Capelle aan den IJssel tot Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard.


  Verwijzing via huisarts of specialist

  Aanmelding voor deze zorg gaat doorgaans via uw huisarts of specialist in het ziekenhuisNa aanmelding via uw huisarts of transferpunt in het ziekenhuis neemt een verpleegkundige van het specialistisch technisch team contact met u op en maakt een afspraak op een tijdstip dat het u uitkomt.


  Meer weten?
  Lees meer informatie op onze verwijzerssite.

No results found!

Afspraak maken

Vul onderstaand formulier in of bel voor een afspraak met onze specialisten met de Verwijslijn via:

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 23.00 uur
Telefoonnummer: 088 8 231 231. Let op: soms zijn alle lijnen bezet bij de Verwijslijn. Spreek dan een voicemailbericht in. Wij bellen altijd terug.

"*" indicates required fields