Bijeenkomsten

Voor mantelzorgers worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd. U bent van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Gouden Koffie

Bent u één van de 2,6 miljoen Mantelzorgers in Nederland, die onbetaald en soms onbedoeld betrokken is bij de zorg en ondersteuning van je partner, familielid, vriend of buurtgenoot? En heeft u behoefte aan een kopje Gouden koffie? Kom dan eens langs! Meer informatie kunt u opvragen bij één van de mantelzorg contactpersonen van Aafje.

Mantelzorgcafé

Het mantelzorgcafé is een ontmoetingsplek voor iedereen die zorgt voor familieleden, vrienden of andere naasten. Het café biedt op een laagdrempelige manier begeleiding en ondersteuning aan mantelzorgers. In het mantelzorgcafé ontmoet u lotgenoten, wordt aan de hand van een thema in een ontspannen sfeer ervaringen uitgewisseld en wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Wilt u weten waar en wanneer er een mantelzorgcafé is? Neem ook dan contact op met uw contactpersoon.

Uw contactpersonen