Duurzaamheid

Bij Aafje is duurzaamheid een onderwerp dat wij niet alleen in woorden willen uitdragen, maar ook in daden willen omzetten. Niet alleen omdat het moet, maar omdat Aafje ook echt wil verduurzamen. We betrekken hierbij ook onze medewerkers, om hen bewust te maken van het belang van duurzaamheid. Hiermee neemt Aafje maatschappelijke verantwoordelijkheid door een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector in Nederland.

Zo duurzaam mogelijk

Zo gaan we zo duurzaam mogelijk om met warmte, energie, water, gasverbruik en koeling. Daarbij gaat het om energiebesparing bij het vervullen van onze dagelijkse werkzaamheden en om het toewerken naar energieneutrale gebouwen. Daarnaast hebben we vanuit de Green Deal de thema’s ‘verduurzaming in medicatiegebruik’, ‘vermindering van reisbewegingen door medewerkers’ en de ‘verduurzaming van de inkoop’ bepaald. Hieronder lichten we de thema’s verder uit, inclusief enkele voorbeelden.

 • Duurzaamheid van vastgoed

  De stabiele marktpositie van Aafje zorgt ervoor dat Aafje kan investeren in duurzame huisvesting voor kwetsbare ouderen, door nieuwbouw en renovatie van bestaande huizen. Zo wil Aafje tegemoetkomen aan de huidige en toekomstige vraag naar verpleeghuisplaatsen in de regio Rotterdam.

  Aafje wil in 2025 ‘energietransitie proof’ zijn. Dat betekent dat onze gebouwen niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het energieverbruik moet dan sterk verminderd zijn door bijvoorbeeld betere isolatie én de energie die wordt gebruikt, is duurzaam opgewekt. In de afgelopen jaren hebben wij duizenden zonnepanelen geplaatst op de huizen en deze panelen wekken zo’n 10% van onze elektriciteit op. Daarnaast hebben wij de gasketels vervangen door een aansluiting op het stadswarmtenetwerk. Hiermee wordt restwarmte uit de haven ingezet voor de verwarming van de huizen.

  Inmiddels hebben we op de locaties waar het kan zonnepanelen op de daken en isolatieglas geplaatst, ledverlichting en energiezuinige klimaatsystemen geïnstalleerd en gebruiken we open stenen voor waterberging op parkeerplaatsen. Ook hebben we laadpalen voor auto’s, fietsen en scooters om duurzame mobiliteit te stimuleren.

  In onze vastgoedstrategie staat welke huizen in aanmerking komen voor nieuwbouw, renovatie of een upgrade, met als uitgangspunt: niet alleen het creëren van een betere leefomgeving voor bewoners, maar ook een prettige en moderne werkomgeving voor onze medewerkers. Inmiddels zijn we op ruim driekwart van ons vastgoedplan en hebben we 200 miljoen geïnvesteerd in onze gebouwen inclusief verduurzaming. Op dit moment hebben we nog drie van de 20 verpleeghuizen te gaan. We zien ons vastgoedprogramma echt als een kans om de omgeving te verduurzamen en dragen daarmee bij aan de stadsontwikkeling van Rotterdam.

 • Verduurzaming in medicatiegebruik

  Bij Aafje zetten we ons in voor verantwoord medicijngebruik en een veilige afvoer van medicijnresten. Verduurzaming van medicatiegebruik gebeurt in de hele keten. En we kijken naar de verpakkingen van medicatie. Inmiddels zijn de baxterzakjes van duurzaam materiaal.

  • In het voorschrijven van medicatie door de arts wordt gekeken of dit echt nodig is. Zo is er op iedere locatie een CRP apparaat aanwezig, om te bepalen of er sprake is van een virale of bacteriële infectie, zodat antibiotica alleen wordt ingezet wanneer het effectief kan zijn. 
  • De werkwijze bij wijzigingen in medicatie is onder de loep genomen. Medicatie die vaak verandert, wordt apart geleverd. Als medicatie dan niet (meer) gegeven hoeft te worden, hoeft niet de hele baxterrol vervangen te worden.
  • In overleg met apotheken maken we afspraken over het hergebruiken van medicatie die niet meer gebruikt wordt. Als het kan wordt medicatie op naam (die gecontroleerd, bewaard is in de medicatieruimte) toegevoegd aan onze noodvoorraad medicatie. Daardoor gooien we minder medicatie weg en besparen we geld, omdat de noodvoorraad op een andere manier wordt aangevuld.
 • Vermindering van reisbewegingen medewerkers

  Bij dit thema gaat het om het verminderen van de CO2-uitstoot door reisbewegingen van onze medewerkers. 32% van onze medewerkers woont minder dan 5 kilometer vanaf hun werkplek en komt met de auto. Deze collega’s stimuleren we om op een duurzame manier naar werk te komen. Zo zijn er elektrische fietsen aangeschaft voor thuiszorgmedewerkers. En investeren we in oplaadpunten voor auto’s, fietsen en scooters.

  • Binnen het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden van Aafje bieden we aantrekkelijke mogelijkheden voor het aanschaffen van een (elektrische) fiets.
  • Er zijn leenfietsen/e-bikes beschikbaar op locaties voor medewerkers om naar een andere locatie te gaan en/of voor eerstelijns consulten door behandelaren in de omgeving.
  • Aafje heeft zich aangemeld voor ‘Zuid-Holland bereikbaar‘, waarbij in samenwerking met een aantal VVT organisaties in Rotterdam onderzocht wordt hoe we aan de verplichte registratie van woon-werkverkeer en zakelijke reizen kunnen voldoen.
 • Verduurzaming van de inkoop

  Bij Aafje vormt duurzaamheid het uitgangspunt van inkopen. Daarmee staat duurzaamheid op één en de prijs op twee. Dat zie je terug in de contracten met leveranciers, de maaltijden in de huizen en het verwerken van afval op alle locaties en bedrijfskleding. De manier waarop onze leveranciers een bijdrage leveren aan duurzaamheid is divers, bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen en transport. Ook circulariteit is binnen inkoop een belangrijk thema. Denk hierbij aan het inzamelen van papier, glaswerk, plastic en blikjes maar ook aan het hergebruiken van bedrijfskleding.

  Enkele voorbeelden van duurzame inkoop bij Aafje:

  • In 2021 is bij de aanbestedingstraject voor warme dranken expliciet gekozen voor samenwerking met een leverancier van duurzame koffie. Lees hier meer over onze samenwerking met Kaars Koffie.
  • Met Holland Food zijn afspraken gemaakt over het afvoeren van verpakkingsmaterialen, waaronder plastic. Ook gebruikt Holland Food speciaal plastic wat voldoet aan duurzaamheidsnormen.
  • De menu’s voor onze bewoners sluiten standaard aan bij de seizoenen. En we nemen één tot twee keer per week een vegetarische vervanging op in het menu. We bieden onze koks een workshop vegetarisch koken bij Holland Food aan. Ook de cliëntenraad wordt meegenomen in de keuzes die we in onze menu’s maken.
  • Ingeleverde bedrijfskleding wordt hergebruikt voor andere medewerkers en als bedrijfskleding niet meer gebruikt kan worden (vanwege slijtage of als deze niet meer in collectie zit) wordt deze door Aafje verzameld en via Kattenburg Weenink – specialist in bedrijfskleding – verantwoord vernietigd. Aafje heeft in de zomer van 2023 de Buffelprijs gewonnen. Deze prijs is in het leven geroepen door Kattenburg/Weenink. Sinds begin 2022 maakt Aafje gebruik van de retourlogistiek, waarbij 540 kilo kleding is ingeleverd. Dit staat voor een besparing van 243 m3 water, 413 kilo restafval en 209 kg CO2-uitstoot.
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

  Een comfortabele en prettige woonomgeving voor de bewoners moet hand in hand gaan met goede en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers van Aafje. Maar ook voor vrijwilligers en mantelzorgers. Een ‘healing environment’ werkt mee aan het welbevinden van bewoners en het eventuele herstel van klanten (kort verblijf). Daarnaast zorgt het voor een rustige werkomgeving en draagt het bij aan vermindering van ziekteverzuim. Zo krijgt iedere studio – als het even kan – bij nieuwbouw of renovatie een eigen geïntegreerde tillift. Dit is niet alleen comfortabeler voor de bewoner, maar ook beter voor de rug van de medewerker. En het scheelt veel tijd in de dagelijkse werkzaamheden. Ook de slimme badkamers, die erg ruim zijn, zijn erg fijn voor de verpleging.

No results found!

Uitgelichte projecten

In de afgelopen jaren hebben we verschillende projecten gerealiseerd, waaronder:

 • Aafje Hof van Kralingen

  In mei 2023 opende nieuwbouwlocatie Aafje Hof van Kralingen haar deuren voor de eerste bewoners. Hof van Kralingen bevat 95 studio’s met elk een eigen ‘slimme’ badkamer. Deze badkamers bieden heel veel extra ruimte, doordat de scheidingswanden volledig opengeklapt kunnen worden. En een douchebrancard kan in zijn geheel in zo’n badkamer worden gereden. Dit concept is erg prettig voor de zorgmedewerkers.

 • Aafje Meerweide

  In 2022 zijn we gestart met de gefaseerde nieuwbouw en renovatie van Aafje Meerweide. Meerweide verandert de komende jaren in een toekomstbestendig wooncomplex met 216 studio’s voor ouderen met een zware zorgvraag én een prettige werkomgeving voor medewerkers. Meerweide vormt straks het middelpunt van dé ouderenhub in Rotterdam-IJsselmonde, met een huisartsenpraktijk, dagopvang faciliteiten, een sfeervolle brasserie met terras/tuin, een Huis van de Wijk en een kinderopvang. Het is voor onze medewerkers een mooie arbeidsvoorwaarde om hun kinderen naar de opvang te kunnen brengen op hun werkplek.

 • Hergebruikte bedrijfskleding

  Aafje heeft in de zomer van 2023 de Buffelprijs gewonnen. Deze prijs is in het leven geroepen door Kattenburg/Weenink – specialist in bedrijfskleding. Sinds begin 2022 maakt Aafje gebruik van de retourlogistiek, waarbij 540 kilo kleding is ingeleverd. Dit staat voor een besparing van 243 m3 water, 413 kilo restafval en 209 kg CO2-uitstoot.

No results found!