Kwaliteit en klantbeleving

Wij willen zorg leveren die voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in allerlei officiële documenten. Dat is belangrijk, maar daar gaat het bij Aafje niet om. Bij Aafje gaat het om de mentaliteit waarmee onze klant de zorg beleeft: met aandacht, verbindend, prikkelend en vanuit ons vakmanschap.

image description

Kwaliteitsdocumenten

Aafje wil graag open zijn over de kwaliteit van zorg en dienstverlening en dat maken we graag inzichtelijk.
image description

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid bij Aafje meten we op verschillende manieren. Meer weten? Bekijk dan deze pagina.
image description

Bent u niet tevreden?

Bent u ontevreden of heeft u de indruk dat wij ons werk beter kunnen doen? Dan willen we dat graag weten!
image description

Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor iedereen. Zij zet zich onder andere in voor de belangen van iedereen die van Aafje zorg krijgt.
image description

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. U leest er hier meer over.
image description

Uw vertrouwenspersoon

Als u problemen ervaart over uw zorg dan zoekt de cliëntvertrouwenspersoon met u mee naar een oplossing.
image description

Kwaliteitskeurmerk

PREZO is een kwaliteitskeurmerk voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg.
image description

Leveringsvoorwaarden en toestemming (medische) gegevensuitwisseling

Als u zorg krijgt of diensten afneemt is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Aafje.
image description

Klantervaringsonderzoek

Klantervaringsonderzoek vindt minimaal eens per twee jaar plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.