Klanttevredenheid

Bij Aafje vinden wij het belangrijk om onze dienstverlening altijd te blijven verbeteren. Klanttevredenheidsonderzoeken helpen ons daarbij. Klanttevredenheid bij Aafje meten we op verschillende manieren. We nemen ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek af en één keer per twee jaar meet een onderzoeksbureau voor ons de klantervaring. Op deze pagina kunt u verschillende onderzoeken bekijken.

ZorgkaartNederland

We hechten waarde aan uw mening. Daarom vragen we u uw waardering te geven op zorgkaartnederland.nl

Bekijk Aafje op ZorgkaartNederland. Alles staat daar op één plek: kwaliteitsinformatie, -onderzoeken en ervaringen van andere klanten. Goed vindbaar, overzichtelijk en actueel. Zo kunt u de zorg vinden die past bij úw specifieke situatie. Klik hier om alle waarderingen te zien.

Geef ook uw waardering over Aafje. Op deze manier maken we een belangrijke stap naar een transparant overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Door uw praktische suggesties kunnen wij dag in, dag uit werken aan een goede dienstverlening. Daarmee krijgen onze medewerkers de erkenning die ze verdienen.

Laat uw waardering achter

Klantervaringsonderzoek

Klantervaringsonderzoek vindt minimaal eens per twee jaar plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Klanttevredenheidsmeting intramuraal 2021: Zeer hoge waardering voor onze huizen!
Het afgelopen jaar is geen makkelijk jaar geweest voor onze bewoners en voor onze medewerkers. We zijn dan ook supertrots dat onze Aafje huizen door onze klanten gewaardeerd zijn met een erg hoog cijfer: een 7,9! Een geweldig resultaat, waarmee onze bewoners en de mantelzorgers duidelijk begrip tonen voor de moeilijke omstandigheden in de afgelopen tijd én waardering geven voor alle inzet. Eerder scoorde Aafje ook al een 7,9 bij de medewerkerstevredenheid en mogen we ons beste werkgever noemen.

De meting is net voor de zomer gehouden onder alle 1500 bewoners en hun naasten. Bijna de helft heeft een reactie gegeven, een respons waar we heel blij mee zijn. Onze locaties scoren allemaal ruim voldoende, tussen een 7,3 en een 8,8. Naast verbetertips ontvingen we ook talloze complimenten: “Mijn moeder wordt geweldig goed verzorgd, altijd lief en vriendelijk!” is zo’n compliment waar we warm van worden! Kortom, een uitstekende score die ons motiveert om te blijven verbeteren!

Bent u niet tevreden?

Aafje doet er alles aan om goede zorg te bieden, met de juiste aandacht en op het afgesproken moment. Maar bent u ontevreden of heeft u de indruk dat wij ons werk beter kunnen doen? Dan willen we dat graag weten! Niet alleen om de fout te herstellen als dat mogelijk is, maar ook om ervan te leren. Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht omgaan en deze zorgvuldig afhandelen, werken wij volgens een klachtenregeling.

Wat te doen bij een klacht?

Klachtenfunctionaris
Het is goed als u een vervelende ervaring direct met onze medewerker of een leidinggevende bespreekt. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u dat moeilijk vindt, of dat u er samen niet uitkomt. Dan kunt u bij onze klachtenfunctionaris terecht.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u betekenen?
De klachtenfunctionaris is er voor bewoners en klanten van Aafje en hun vertegenwoordigers. Ook als de zorg of dienstverlening al is afgerond. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw verhaal. Zij adviseert u hoe u uw onvrede kunt bespreken. Ze kan uw onvrede of klacht bij de juiste persoon binnen Aafje neerleggen. Ook kan ze als bemiddelaar bij het gesprek met de medewerker of leidinggevende aanwezig zijn. Uiteraard houdt zij in de gaten of uw klacht juist wordt afgehandeld.

Vertrouwelijk
De informatie die u deelt met de klachtenfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld. Dit wil zeggen dat voor het delen van deze informatie met personen die niet betrokken zijn bij uw klacht, altijd eerst uw toestemming wordt gevraagd.

In contact komen met de klachtenfunctionaris:

Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met u op.  U kunt hier ook onze klachtenregeling nalezen:

Klachtenregeling

Verder

WZD klachten

Klachten over beslissingen die zijn genomen in het kader van de Wet Zorg & Dwang (WZD) worden door Aafje altijd doorgestuurd aan de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) voor een onafhankelijk oordeel. Het reglement van de KCOZ is hier te vinden. Het is, conform het reglement en de werkwijze van de KCOZ niet mogelijk om als klant rechtstreeks een klacht in te dienen bij de KCOZ.

Heeft u vragen over de onvrijwillige zorg en wilt u hier graag over spreken maar niet met een medewerker van Aafje, dan kunt u ook gebruik van de Cliëntvertrouwenspersonen Wzd. Voor meer informatie over vertrouwenspersonen kunt u hier klikken.

Geschillencommissie

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is behandeld of dat u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtafhandeling. Er is sprake van een geschil. Aafje is aangesloten bij de Geschillen commissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. U kunt een geschil aanhangig maken bij:

Geschillen commissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De geschillencommissie VVG behandelt in beginsel alleen klachten die zijn ingediend bij de zorgaanbieder.

Tips of suggesties

Misschien heeft u geen klacht, maar wel een suggestie om onze zorg te verbeteren. Ook die horen wij graag van u.