Uw vertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de klant en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de klant noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm.

Onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

In de Wet zorg en dwang zijn de rechten van de klanten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Klanten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersonen WZD. De cliëntvertrouwenspersonen is er voor u, voor u als familielid en zowel de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg.

Wat kan de cliëntvertrouwenspersonen voor u doen?

De cliëntvertrouwenspersonen luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Ook legt de cliëntvertrouwenspersonen uit hoe de Wet zorg en dwang werkt en wat zij voor u kan betekenen. Als u problemen of klachten heeft over de onvrijwillige zorg, zoekt de cliëntvertrouwenspersonen samen met u of uw vertegenwoordiger naar een oplossing.

De cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang, verricht zijn werk onafhankelijk van de zorgaanbieder, en is dus niet in dienst van een zorgaanbieder. Ondersteuning door de cliëntvertrouwenspersonen wet zorg en dwang is gratis.

Wie is uw cliëntvertrouwenspersonen?

Aan elke regio en de daarbij behorend zorgaanbieders, zijn is specifieke cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang van het LSR verbonden. In deze regio zijn dat:

Janina Langbroek, , 06 21698903 en
Anja Noorlander, , 06 25272697

Contactgegevens het LSR

088  2015920 voor de regio Rotterdam en de Zuid Hollandse eilanden

www.hetlsr.nl

Voor meer informatie kunt u ook naar www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl.