Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Aafje. Die informatie vindt u terug in onze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per soort zorg- en dienstverlening.

Onder auspiciën van de SER zijn gezamenlijk door Actiz, BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond, tweezijdige Algemene Voorwaarden opgesteld.

De voorwaarden bestaan uit een algemene module met daaraan gekoppeld bijzondere modules per zorgvorm. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten tussen klanten en zorgaanbieders in de V&V sector. Alleen voor mensen met een indicatie vanuit de wet Bopz (Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) zijn geen modules omdat er geen sprake is van vrijwillig verblijf.

In de algemene voorwaarden is concreet aangegeven wat de klant en de zorgaanbieder van elkaar mogen verwachten in de zorgverleningsrelatie. Als klant van Aafje ontvangt u bij de start van zorg de modules die van toepassing zijn. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. Wel zo duidelijk.

Hieronder treft u de verschillende voorwaarden.