Leveringsvoorwaarden en toestemming (medische) gegevensuitwisseling

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van Aafje. Die informatie vindt u terug in onze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per soort zorg- en dienstverlening.

Voorwaarden

Bij zorg zijn altijd algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden bestaan uit een Algemene module en aanvullende bijzondere modules. De Algemene module is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, ongeacht de soort zorg. Een bijzondere module is alleen van toepassing in het geval van een specifieke soort zorg.

Onder auspiciën van de SER zijn gezamenlijk door Actiz, BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond, tweezijdige Algemene Voorwaarden opgesteld.

Alleen als sprake is van onvrijwillige opname zijn de landelijke algemene voorwaarden gedurende deze periode niet van toepassing. In de algemene voorwaarden is concreet aangegeven wat de klant en de zorgaanbieder van elkaar mogen verwachten in de zorgverleningsrelatie. Als klant van Aafje ontvangt u bij de start van zorg de modules die van toepassing zijn. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. Wel zo duidelijk.

Per 1 mei 2023 is het bij Aafje niet langer nodig om een zorgovereenkomst* te tekenen. We volgen daarmee landelijke richtlijnen en houden zo meer tijd over om te zorgen voor onze klanten en bewoners. Iedere klant of bewoner ontvangt een welkomstbrief als hij/zij zorg van Aafje ontvangt.
* De WMO overeenkomst blijft wel bestaan

Hieronder treft u de verschillende voorwaarden.

Toestemming delen en opvragen behandelgegevens

Per 1 mei 2023 vraagt Aafje de toestemming voor het delen en opvragen van persoonsgegevens mondeling uit en wordt de toestemming digitaal vastgelegd. De privacywetgeving vereist dat de instemming geïnformeerd, duidelijk en vrijwillig is gegeven. Door deze manier van uitvragen en vastleggen is en blijft de privacy van onze klanten gewaarborgd en wordt voldaan aan de eisen van privacywetgeving. Het toestemmingsformulier treft u hier.