Disclaimer

In Rotterdam en omstreken kunt u niet om Aafje heen. Met ruim 6.000 medewerkers en 1.500 vrijwilligers zijn we actief op het gebied van thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, revalidatielocaties en verschillende diensten op het gebied van welzijn.

Aafje neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks kan zij er niet voor instaan dat de geboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Dit zelfde geldt voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen en voor het foutloos functioneren van de website. Aafje aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

Aafje behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site – mits voor eigen gebruik – mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.