Aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling

Een op de twintig thuiswonende ouderen krijgt ooit te maken met ouderenmishandeling. Hierbij doet iemand iets wat de oudere pijn doet. Denk aan lichamelijke agressie, maar ook aan geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Veel ouderen schamen zich als ze mishandeld worden. Erover praten is vaak erg lastig voor hen. Toch is het belangrijk om (een vermoeden van) mishandeling te onderzoeken. Dat begint met een gesprek met de oudere en een gesprek met de mogelijke dader. Aafje begeleidt u hier graag bij.

Aandachtsfunctionarissen

Aafje is alert op ouderenmishandeling. Er zijn drie ‘aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling’ die voor onze klanten en medewerkers het eerste aanspreekpunt zijn bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling. Bij direct gevaar belt u uiteraard altijd 112. Maar als er geen spoed is, neemt u contact op met een van onderstaande aandachtsfunctionarissen. Wij luisteren naar uw verhaal, brengen de situatie in kaart en geven u advies over hoe u de situatie aan kunt pakken.

 

Meldcode

De aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling van Aafje pakken de meldingen op volgens de zogeheten ‘meldcode ouderenmishandeling’. Dit is een protocol met daarin de stappen om de melding op te volgen. Wil, Ilona en Anneke nemen alle signalen serieus. Zij gaan altijd in gesprek met klanten, bewoners en/of medewerkers en adviseren welke stappen er nodig zijn. Er zijn tientallen meldingen per jaar, waarbij de aandachtsfunctionarissen succesvol worden ingezet.

 

Hulp van organisatie Veilig Thuis

Gaat u liever niet in gesprek met een aandachtsfunctionaris van Aafje? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis, een landelijke organisatie voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en mishandeling.

Ook kunt u de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling bezoeken.