Kwaliteit

Aafje wil graag open zijn over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers in dit kwaliteitsvenster willen wij hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven.

Kwaliteitsplannen

Hieronder vindt u de kwaliteitsdocumenten van Aafje:

Rapporten IGJ

Hier treft u de rapporten over Aafje vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):

Kwaliteitskeurmerk

Wij leveren zorg die voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen zijn vastgelegd in allerlei officiële documenten. Dat is belangrijk, maar niet altijd genoeg. Wij doen er alles aan om u de best mogelijke zorg te leveren, toch kan het voorkomen dat u vragen heeft of niet tevreden bent over onze dienstverlening. U kunt dan terecht bij onze klantenservice of een van onze zorgmedewerkers.

Kwaliteitskeurmerk PREZO

Aafje is in 2015 gestart met de onafhankelijke externe toetsingen via PREZO. In 2018 behaalden we voor alle locaties dit keurmerk. De prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt staan hierbij centraal. PREZO is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg dat helpt te sturen op verantwoorde zorg. Het is gebaseerd op de normen voor Verantwoorde zorg en het Kwaliteitskader en volgt dezelfde opbouw en structuur: domeinen, pijlers en voorwaarden. Centraal in PREZO (VV&T) staan de prestaties die medewerkers en de organisatie leveren aan de cliënt. Het gaat hierbij niet primair om randvoorwaarden (structuren en processen), zoals in een eerdere generatie kwaliteitssystemen (w.o. HKZ), maar om denken vanuit uitkomsten voor de cliënt (prestaties). PREZO is in 2008 in opdracht van Actiz (branche organisatie VV&T) ontwikkeld.

ZorgkaartNederland

Bent u tevreden met de zorg van Aafje? Geef dan uw waardering op ZorgkaartNederland.nl. ZorgkaartNederland is het meest complete en onafhankelijke overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Alles staat op één plek. U hoeft dus niet langer op verschillende websites te zoeken naar de zorg van hun keuze.

Hoe meer waarderingen en meningen, hoe meer ervaringen u deelt met anderen, hoe meer de zorg in kaart wordt gebracht. U geeft ons inzicht in onze prestaties. Uw waardering geeft ons praktische suggesties voor het verder verbeteren van onze dienstverlening. En wij kunnen onze zorg beter afstemmen op uw wensen. ZorgkaartNederland biedt u een objectief en betrouwbaar referentieplatform met betrekking tot uw ervaring in de gezondheidszorg.

Kwaliteit overzichtelijk gepresenteerd

Op internet is het aanbod van zorg in uw regio versnipperd. Dit maakt het lastig de zorg te vinden die het best aansluit bij uw specifieke situatie. Ook is het vaak onmogelijk om op één plek de kwaliteitsinformatie, kwaliteitsonderzoeken en/of ervaringen van derden te vinden.

ZorgkaartNederland houdt het aanbod van zorgaanbieders op één website bij, samen met (verwijzingen naar) kwaliteitsgegevens. Ook vragen we uw mening over onderwerpen die u in de zorg belangrijk vindt, op deze manier maken we een belangrijke stap naar een transparant en genuanceerd overzicht van het zorgaanbod in Nederland. Met als uiteindelijk doel de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk in kaart te brengen.