Toekomstbestendige ouderenhub in IJsselmonde

Deel dit bericht:

Ouderenzorgorganisatie Aafje, de Gemeente Rotterdam, woningcorporatie SOR, kinderopvang Mundo, welzijnsinstelling SOL en een huisartsenpraktijk, slaan de handen ineen voor de realisatie van de toekomstbestendige ouderenhub Meerweide in IJsselmonde. Een investering van Aafje van bijna 50 miljoen. De plannen zijn dermate gevorderd dat binnen 1 jaar de sloop/nieuwbouw start. Op maandag 14 maart bekrachtigen de bestuurders van de verschillende deelnemende partijen, waaronder wethouder Christine Eskes, deze langdurige samenwerking.

Aafje Meerweide

Verpleeghuis Aafje Meerweide is in 1969 gebouwd en heeft 52 jaar lang een thuis geboden aan vele bewoners. Tijd dus voor een nieuw gebouw met moderne voorzieningen. Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van Aafje: “Aafje heeft de laatste jaren de nodige renovatie-en nieuwbouwprojecten van verpleeghuizen in Rotterdam gerealiseerd. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van (wijk) bewoners én medewerkers. Forse investeringen die noodzakelijk zijn gezien de toenemende vergrijzing en het aantrekkelijk blijven voor medewerkers om bij Aafje te werken.”

Wethouder Christine Eskes (o.a. Zorg en Ouderen): “Deze locatie biedt een mooie plek voor een nieuwe ‘ouderenhub’; een moderne woonzorglocatie die een belangrijke functie kan vervullen voor de senioren in de wijk. Het is mooi dat Aafje met SOR en de andere partijen en met medewerking van de gemeente bouwt aan toekomstbestendige ouderenzorg en een seniorvriendelijke wijk.”

Planning

De ruimtelijke ordeningsprocedure is gestart. De gemeente heeft de nota van uitgangspunten inmiddels definitief vastgesteld na overleg met omwonenden. Alle documenten die nodig zijn voor de omgevingsvergunning liggen ter beoordeling bij de gemeente. De bouwtijd is ongeveer drie jaar. Binnen één jaar start de sloop/ nieuwbouw van Meerweide waarmee Aafje 216 studio’s voor ouderen realiseert. Aafje investeert hiermee in een duurzame woonvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag én een prettige werkomgeving voor medewerkers. Daarnaast wordt het nieuwe Meerweide een multifunctionele ontmoetingsplaats met kinderopvang, een huisartsenpraktijk, dagopvangfaciliteiten, een sfeervolle brasserie met terras/ tuin voor een ieder en een Huis van de wijk. Het Huis van de wijk wordt door de gemeente gesubsidieerd en door welzijnsinstelling SOL geëxploiteerd. Al deze voorzieningen samen vormen de ouderenhub waar wijkbewoners elkaar én jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.