Aafje ontwikkelt revalidatieafdeling voor ouderen met obesitas

Deel dit bericht:

Aafje ontwikkelt, met steun van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, een speciale revalidatieafdeling voor ouderen met ernstig overgewicht (morbide obesitas). Deze afdeling, in Aafje De Vijf Havens, richt zich op ouderen met morbide obesitas die moeten revalideren of herstellen van een operatie of ziekenhuisopname. Morbide obesitas heeft namelijk grote invloed op het revalidatie- en herstelproces. Momenteel heeft de afdeling plaats voor dertien klanten met de mogelijkheid tot uitbreiding. Aafje verwacht dat er jaarlijks tussen de 70 en 100 klanten met obesitas komen revalideren.

Financiering Zilveren Kruis

Aafje De Vijf Havens startte drie jaar geleden al met een pilot-revalidatie afdeling voor klanten met morbide obesitas. Uit onderzoek bleek hier veel behoefte aan. Patiënten konden vanuit het ziekenhuis vaak niet doorstromen omdat er geen passende zorg beschikbaar was. Aan het bieden van (revalidatie)zorg aan deze groep patiënten worden hoge eisen gesteld. Deze zorg vraagt om meer zorguren, behandeling en nazorg dan de reguliere revalidatiezorg. Daarnaast zijn specifieke voorzieningen nodig op het gebied van verpleging, hulp- en tilmiddelen en apparatuur en veiligheid. Aafje heeft specifieke afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over het declareren van meerkosten voor revalidatiezorg aan klanten met morbide obesitas.

Expertisecentrum

De Vijf Havens is hierdoor ook aangewezen als expertisecentrum op dit gebied. Door het concentreren van de revalidatiezorg aan deze doelgroep op één plek in de regio kunnen de extra middelen efficiënt worden ingezet. Bovendien leidt dit ook tot meer expertise en daardoor betere zorg voor klanten met morbide obesitas. 

Tijdelijk verblijf

Het verblijf op de obesitas afdeling is tijdelijk. Bedoeling is dat de klant na revalidatie terugkeert naar de thuissituatie. Om in aanmerking te komen voor een plek op de obesitas afdeling wordt daarom naast een uitgebreide triage ook gekeken naar de fysieke conditie en motivatie van de klant. Zorgorganisatie Aafje is een van de weinige organisaties in Nederland die investeert in de zorg aan deze specifieke doelgroep.