Welzijn en zorg in Capelle en Krimpen slaan handen ineen

Deel dit bericht:

Een grote groep organisaties voor welzijn en zorg uit Capelle en Krimpen aan den IJssel gaan zich de komende jaren nog sterker maken voor welzijn, zorg en wonen. Hiervoor sluiten 13 partijen een overeenkomst af. Dit is nodig om de komende tientallen jaren de juiste ondersteuning en zorg te kunnen bieden aan inwoners die dit nodig hebben.

Door de vergrijzing neem het aantal inwoners in Capelle en Krimpen van 65 jaar en ouder toe. Nu is nog 1 op de 5 inwoners boven de 65, in 2040 is dat 1 op de 4. Daarom is een goede en sterke samenwerking tussen verschillende partijen nodig ook omdat ouderen langer zelfstandig leven en wonen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij door vrijwilligerswerk, oog en oor voor de medemens, en het delen van hun levenservaring. Het is belangrijk om een gezonde leefstijl van hen die ouder worden en ouderen aan te moedigen en te steunen. Hierdoor blijven zij langer fit en hiermee en wordt de vraag naar zorg zo klein mogelijk.

Wijkregisseurs

De ondertekenaars van de overeenkomst willen welzijn en zorg met veel aandacht voor preventie, het versterken van het eigen netwerk en inzet van vrijwilligers. Daarvoor komen er wijkregisseurs. Die gaan in de wijk aan de slag met de betrokken professionals, vrijwilligers en bewoners om projecten en activiteiten op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan gezonde leefstijl, valpreventie, burenhulp, voorlichting over ouder worden, welzijn, samenwerking tussen vrijwilligers en zorgprofessionals en het bekender maken van ontmoetingsactiviteiten. Ook pakken partijen gezamenlijk obstakels aan in de afstemming van zorg en welzijn.

Samen

Wethouder Marc Wilson van Capelle aan den IJssel: “Om Capellenaren ook in de toekomst welzijn en zorg op maat te kunnen bieden ben ik blij dat mantelzorgondersteuners, ouderencoaches, buurtcoaches, wijkverpleegkundigen, en de huisarts hun samenwerking versterken. Oog voor het benutten van het eigen netwerk, helpen bij een gezonde leefstijl en inzet op welzijn vind ik heel belangrijk! Want een ‘onsje welzijn’ voorkomt een kilo zorg! Fijn voor de Capellenaar en noodzakelijk zodat zorg beschikbaar blijft voor wie het nodig heeft “

Wethouder Hugo van de Wal van Krimpen aan den IJssel: ”Ik vind het belangrijk dat Krimpenaren de juiste ondersteuning en zorg ontvangen. Door Capelle en Krimpen Verbonden wordt de samenwerking tussen onze gemeenten en met de verschillende organisaties versterkt. Hierdoor kunnen we beter maatwerk leveren dan we nu al doen voor onze inwoners. Door het organiseren en optimaliseren van toekomstbestendige zorg en welzijn, willen we het welbevinden en een gezonde leefstijl van onze inwoners bevorderen. Samen staan we immers sterker en kunnen we veel meer bereiken!”

De volgende organisaties tekenen het convenant:

  • Gemeente Capelle aan den IJssel
  • Gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Stichting Welzijn Capelle
  • Stichting ContourdeTwern
  • Stichting IJsselland Ziekenhuis
  • Stichting Zorgbeheer De Zellingen
  • Stichting Lelie Zorggroep
  • Hervormde Stichting Bejaardenzorg Capelle aan den IJssel
  • Stichting Capelse Huisartsen
  • Zorggroep Krimpen
  • Stichting Cedrah
  • Stichting Humanitas
  • Stichting Aafje