Veilige zorg

Veiligheidsthema’s verpleeghuiszorg

Aafje staat voor veilige zorg. Zo zijn er procedures die gevolgd worden, zodat klanten zo min mogelijk risico lopen. Deze zijn op diverse gebied, zoals: medicatie gebruik, voorkomen van decubitus (doorligwonden), het voorkomen van valincidenten, bijvoorbeeld door het inzetten van een bewegingssensor in de nacht, en het onderbouwd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen

Leren van incidenten

Daar waar gewerkt wordt gaat er wel eens iets onbedoeld mis, vaak gaat dit om incidenten die geen gevolgen hebben voor de klanten maar soms zijn er wel gevolgen. Om het aantal incidenten zo veel mogelijk te voorkomen worden alle incidenten geregistreerd en geanalyseerd zodat eventuele verbetermaatregelen genomen kunnen worden die het risico op incidenten nog verder verminderen.

Er is in 2017 een nieuwe procedure gekomen voor het melden van incidenten, in dat jaar zijn medewerkers hier eigen mee geworden. Het aantal meldingen is in 2018 gestegen en dat wordt onder andere toegeschreven aan het inzicht in het belang van melden om daarmee de kwaliteit van zorg te willen en kunnen verbeteren.

Per locatie en thuiszorgregio wordt een incidentenkwartaalverslag opgesteld waarin de aantallen met oorzaken en gevolgen, de trends en analyses zijn opgenomen. Op basis van de conclusies worden verbeteradviezen opgesteld voor het management van de thuiszorgregio of locatie. De kwartaalverslagen van de incidentencommissie worden structureel besproken met de lokale cliëntenraad.
 

Opvolging oriënterend vervolgonderzoek bij letsel klant na incident

Er zijn vijf calamiteitenonderzoeken uitgevoerd in opdracht van de IGJ (Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd). Dit betrof enerzijds incidenten met ernstig, blijvend letsel voor de klant die Aafje bij de IGJ heeft gemeld of meldingen die gedaan waren bij de IGJ door klanten met een klacht.

Aanbevelingen uit deze onderzoeken zijn uiteraard opgenomen in de verbeterplannen van aafje en uitgevoerd

Terug naar het kwaliteitsvenster
 

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big

Aafje.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Melding afsluiten