Innovaties

Voor Aafje is innovatie het inspelen op behoeften van klanten, bewoners, gasten, medewerkers en vrijwilligers. Wij vinden dat klanten zoveel mogelijk hun eigen leven moeten kunnen leiden. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ouderen, het aantal medewerkers neemt af. Dit vraagt om slimme oplossingen. En ook medewerkers krijgen zoveel mogelijk ruimte voor eigen ideeën, ontwikkeling en flexibiliteit, dit maakt het werk aantrekkelijk!

Aafje innoveert

Innovatie helpt hierbij. Gebruik maken van beschikbare nieuwe ontwikkelingen, ideeën die vanuit de organisatie en medewerkers ontstaan en die passen bij de visie die we hebben op de toekomst. De focus van Aafje bij innovatie is gericht op zinvolle en bewezen oplossingen voor:

  • Klanten, bewoners, gasten (revalidatie)
  • Ondersteuning van medewerkers bij het leveren van zorg om het beter, slimmer (bijvoorbeeld minder administratie), leuker, aangenamer en veiliger te doen
  • Innovaties die beide bovenstaande doelgroepen dienen

Bekijk hier een korte en leuke video over innovaties.

Wat valt er allemaal onder?

Innovatie is een breed begrip. Soms is het digitaal, soms gaat het over apparaten en soms betekent het iets in werkwijzen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Ondersteuning van processen: ECD, medicatieverstrekking, eten & drinken, protocollen op je mobiele telefoon, ETDR-app (Elektronische Toedien Registratie), medicijndispenser in de thuiszorg (geeft signaal als medicatie moet worden ingenomen), Tinybot Tessa (ondersteuning in de thuiszorg) en Vuzix Glass (wondzorg met bril op afstand);
  • Ondersteuning op het gebied van welzijn en de zinvolle dag: Zorgrobot Zora (Zora stimuleert bewoners in bewegen en zingen), Belevenistafel, tovertafel, Cradle snoezelpoes, projectiebeelden (Qwiek up), muziek, ontmoeten en ondersteunen (bijv. Buurtcirkel);
  • Ondersteuning op het gebied van beweging (bijv. virtueel fietsen, belevenistuin);
  • Veiligheid van de medewerker: Invi Bracelet (zelfverdedigingsarmbandje).

Hoe wordt het geïntroduceerd?

Voor de introductie van innovaties streven wij naar het gebruik maken van bewezen oplossingen. We maken gebruik van experimenten en pilots om te toetsen hoe oplossingen het beste geïmplementeerd kunnen worden en hoe de relatie is met werkwijzen en middelen. Waarbij we collega’s vooral stimuleren om met ideeën te komen, met zowel oplossingen die we gevonden hebben, of in eerste instantie met knelpunten of kansen om slimmer te werken. En vanuit een experiment of pilot wordt de werkwijze verbreed naar andere plekken waar dit zinvol is.

Investeren doen we ook in nieuwe toepassingen in het gebruik en toegankelijk maken van informatie: signalering, detectie, advisering. Zorgen dat informatie beter gedeeld wordt, binnen de organisatie, en in het netwerk. Hierin zijn veel ontwikkelingen gaande die we zorgvuldig volgen en waar we ook in kansrijke vormen een bijdrage leveren en deelnemen.

Niet alleen techniek, maar ook …

Innovatie heeft niet alleen met techniek te maken. Zo focussen wij ons ook op:

  • De verdere doorontwikkeling van kleinschalig wonen;
  • Nieuwe doelgroepen, zoals obesitas;
  • De toepassing van nieuwe vormen van domotica, van bewegingsvrijheid in relatie tot veiligheid voor bewoners (dwaaldetectie, gps trackers voor in het park en de wijk), ondersteuning en hulpmiddelen (bij het langer thuis wonen, etc.).

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Innovatie gaat ook over duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van energiebesparing en energieopwekking, duurzaam bouwen. Maar ook over het anders investeren in inzetbaarheid van medewerker en het aantrekken en inwerken van nieuwe medewerkers (zoals Aafje Appical, onboarding programma).

Om te zorgen dat innovaties daadwerkelijk worden gebruikt, zorgen wij ervoor dat we medewerkers vroegtijdig en veelvuldig betrekken. Dat we in pilots laten zien wat de voordelen zijn, dat we succesvolle oplossingen breed communiceren, dat we werken met realistische planningen en medewerkers stimuleren om met nieuwe ideeën te komen (o.a. verkiezing Aafjes Beste Idee). Zie hier het filmpje over ons kennispodium waar de verkiezing plaatsvindt.

Daarmee is innovatie voor Aafje van groot belang, voor nu en voor de toekomst omdat er door de aanzienlijke groei in de ouderenzorg veel innovatie oplossingen en werkwijzen noodzakelijk zijn.

Innovaties onderverdeeld in categorieën

In onderstaande pdf-documenten zijn de innovaties onderverdeeld in categorieën. Ook zijn er laatste ontwikkelingen (pilots en implementaties) te vinden.

 

Een mooi recent voorbeeld van een innovatie is digitale dagbesteding. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je hier. Een ander voorbeeld is het gebruik van een Virtual Reality bril voor dementie. Klik hier voor een filmpje daarover.