Oprichting van ZorgCoöperatie Drechtsteden

Deel dit bericht:

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Steeds meer ouderen hebben zorg nodig, er is een groeiend tekort aan zorgmedewerkers, de overheid stelt minder geld beschikbaar én de zorg moet verduurzamen. Reden voor zorgorganisaties PZC Dordrecht, De Merwelanden, De Blije Borgh en Aafje om de handen ineen te slaan en zich te verenigen. Op 9 oktober tekenden zij een intentieovereenkomst voor de oprichting van ‘ZorgCoöperatie Drechtsteden’ per 1 januari 2024.

Breed integraal zorgaanbod

Met het oprichten van ZorgCoöperatie Drechtsteden willen de vier zorgorganisaties door samenwerking het zorg- en welzijnsaanbod in Drechtsteden versterken én beter positioneren. Het aanbod van de organisaties sluit haarfijn op elkaar aan: van ontmoetingscentra, huishoudelijke hulp, thuiszorg, revalidatiezorg tot verpleeghuiszorg. De
verwachting is dat door de coöperatieve samenwerking het aanbod van geriatrische revalidatiezorg, thuiszorg en verpleeghuiszorg voor ouderen en kwetsbare inwoners van de
regio Drechtsteden in de keten wordt versterkt. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de juiste zorg op de juiste plek, tegen acceptabele kosten. Tegelijkertijd geven de vier partijen hiermee vorm aan de afspraken vanuit het landelijke integraal zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).

Eigen identiteit

Doordat de identiteit en eigenheid van iedere zorgorganisatie behouden blijft en er op kleine, regionale schaal zorg wordt geboden, blijft de zorg persoonlijk, warm en dichtbij. De zorgcoöperatie is geen vervanging van de deelnemende organisaties. Het is een vereniging die optreedt als verbindende partij om de vier organisaties te versterken en in gezamenlijkheid oplossingen te vinden die zonder elkaar niet gerealiseerd kunnen worden.

Delen van kennis, kunde en ervaring

De kracht van de zorgcoöperatie is een breed en integraal aanbod, waarbij kennis, kunde en ervaring gebundeld én gedeeld worden met elkaar. De zorgorganisaties verwachten dat de intensievere samenwerking echt een meerwaarde biedt voor ondersteunende diensten zoals inkoop, ICT, HRM, faciliteiten en vastgoed. Met als doel dat zorgmedewerkers zich kunnen concentreren op waar zij goed in zijn en gelukkig van worden, namelijk het verlenen van warme zorg aan cliënten. PZC Dordrecht en De Merwelanden sloten eerder dit jaar al een meerjarig samenwerkingsconvenant om winst te kunnen behalen uit de kracht van samenwerking.

Goedkeuring

De raden van toezicht van de vier zorgorganisaties hebben – na een positief advies van de betrokken cliënten- en ondernemingsraden – hun goedkeuring gegeven voor de oprichting van ZorgCoöperatie Drechtsteden per 1 januari 2024. De komende maanden wordt de zorgcoöperatie juridisch vormgeven.

‘’Samen vliegen we de uitdagingen in de ouderenzorg vol vertrouwen aan door groot te denken om tot innovatieve oplossingen te komen en klein te doen door waardevolle zorg zo dicht mogelijk bij de cliënt te blijven organiseren. Het coöperatieve gedachtegoed sluit hier naadloos op aan”, aldus Sven de Langen, bestuurder van PZC Dordrecht.