Pilot met palliatieve sedatie door wijkverpleging Aafje

Deel dit bericht:

Palliatieve sedatie thuis wordt vanaf nu in Dordrecht ook verzorgd door wijkverpleegkundigen van thuis- en ouderenzorgorganisatie Aafje. Tijdens een pilot in de wijken Stadspolders en Dubbeldam nemen zij dit onderdeel van de zorg over van de verpleegkundigen van ThuisBeter, het transmurale team van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Als de testfase succesvol verloopt, blijft deze vorm van zorg in de toekomst bij Aafje.

Patiënten die thuis verblijven in de allerlaatste fase van hun leven, kunnen door middel van een infuus in slaap worden gebracht zodat zij rustig en pijnloos kunnen overlijden te midden van hun naasten. Palliatieve sedatie thuis vindt plaats op aanvraag en onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Verpleegkundigen verzorgen de uitvoering met behulp van een subcutaan (onder de huid) infuuspompje.

Al 25 jaar wordt deze zorg geboden vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis. Nu bundelen het ziekenhuis en Aafje de krachten. Het gaat om cliënten bij wie Aafje al zorg verleent op het moment dat palliatieve sedatie in beeld komt. Door deze handeling mee te nemen in het totale zorgproces van Aafje, blijft de zorg zo veel mogelijk in één bekende en kundige hand en dat biedt de families meer rust. Bij patiënten die al zorg van een andere thuiszorgorganisatie krijgen, blijft ThuisBeter palliatieve sedatie geven zoals dat nu gebruikelijk is.

ThuisBeter verzorgt momenteel in haar gehele regio zo’n tweehonderd keer per jaar palliatieve sedatie thuis. Nu Aafje dit onderdeel ook gaat verzorgen, krijgt het ziekenhuisteam meer ruimte voor andere zorg aan huis. De vraag daarnaar stijgt. Het ziekenhuis verplaatst steeds meer behandelingen naar de thuissituatie, enerzijds als service naar patiënten, anderzijds om in het ziekenhuis meer ruimte te creëren voor patiënten die complexere of meer specialistische zorg nodig hebben.

Het afgelopen jaar hebben de verpleegkundigen van ThuisBeter collega’s van Aafje geschoold in het verzorgen van palliatieve sedatie. Zij blijven tijdens de pilot indien nodig ondersteuning bieden. Als de pilot in twee wijken over circa drie maanden succesvol blijkt, zullen meer (wijk)verpleegkundigen van Aafje worden opgeleid voor het verzorgen van palliatieve sedatie thuis.