Subacute Zorgstraat voor kwetsbare ouderen in het Maasstad Ziekenhuis

Deel dit bericht:

Kwetsbare oudere patiënten die in een crisissituatie dreigen te komen, kunnen vanaf nu terecht bij de Subacute Zorgstraat in het Maasstad Ziekenhuis. Deze samenwerking tussen Aafje, PIT 010 en de Geriatrie poli van het Maasstad Ziekenhuis heeft als doel kwetsbare ouderen langer in de thuissituatie te laten wonen. Door deze samenwerking kan een bezoek aan de Spoedeisende Hulp en opname in het ziekenhuis of het verpleeghuis zo lang mogelijk worden uitgesteld.

“Veel mensen hoeven niet naar het ziekenhuis, als er tijdig ingegrepen wordt”, zegt Marleen Harkes, geriater in het Maasstad Ziekenhuis. “Als de huisarts denkt dat het niet goed gaat en de mantelzorg kan niet verder helpen, dan is het goed om de zorgvraag in kaart te brengen. Bijvoorbeeld als kwetsbare patiënten met warm weer vergeten meer te drinken, kan dit door een opeenstapeling van problemen uiteindelijk tot een crisissituatie leiden. Met een lange ziekenhuisopname en eventueel een verpleeghuis tot gevolg. Dat wil je zoveel mogelijk voorkomen.”

Huisartsen kunnen doorverwijzen

De verwijzing naar de Subacute Zorgstraat gaat via de huisarts. “Huisartsen bellen de Aafje verwijslijn en in overleg met de artsen van Aafje wordt besloten of een patiënt naar de Subacute Zorgstraat kan komen. We zien hier de mensen die last hebben van meerdere problemen: lichamelijk, geestelijk, verstandelijk of sociaal”, legt Holm de Dauwe, specialist ouderengeneeskunde bij Aafje, uit.

De eerste lijn specialist ouderengeneeskunde ziet de patiënten voornamelijk thuis. “De onderzoeken thuis nemen zo’n anderhalf uur in beslag. In die tijd kunnen we de patiënt goed onderzoeken, maar we missen daar de faciliteiten die er in het ziekenhuis wel zijn. Zoals de mogelijkheid om een uitgebreid psychologisch onderzoek te doen of een hersenscan te maken. Door in de Subacute Zorgstraat samen te werken, krijgen we een breder beeld van wat er speelt bij de patiënt”, aldus Holm de Dauwe. “De specialist ouderengeneeskunde brengt daarin ook veel expertise mee op het gebied van revalidatie.”

Snel geriatrisch assessment en behandelplan

Patiënten die bij de Subacute Zorgstraat komen, krijgen een geriatrische beoordeling door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde van Aafje, een geriater, een geriatrie verpleegkundige, een medisch maatschappelijk werker van het Maasstad Ziekenhuis en een sociaal werker van PIT 010. Het team stelt aan de hand van de wensen en behoeften van de patiënt én de medische uitkomsten een behandelplan op.

“We proberen ervoor te zorgen dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt”, licht Marleen Harkes toe. “Soms is dat beeldvorming of een bloedonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over bepaalde klachten en soms is dat extra zorg thuis. Zo proberen we een ziekenhuisopname te voorkomen, hoewel dit natuurlijk niet altijd mogelijk is.”

Ouderen langer thuis

Volgens Wietske Vrijland, lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis, is het een goede ontwikkeling dat de zorgprofessionals in de ouderenzorg samenwerken om de kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen. “Door bij een verslechtering vroegtijdig in te grijpen, zijn kwetsbare ouderen langer in staat zelfstandig te wonen en hebben zij minder zorg nodig. Dat is beter voor de patiënt én hard nodig om de zorg toegankelijk te houden.”

Locatie en openingstijden Subacute Zorgstraat

De Subacute Zorgstraat bevindt zich in de Geriatrie poli van het Maasstad Ziekenhuis. Deze polikliniek is gevestigd op de Zorgboulevard. Patiënten worden op maandag- en donderdagochtend gezien.