Aafje en MobileCare gaan nog intensiever samenwerken

Deel dit bericht:

Het beschikbaar stellen van Virtuele Thuiszorg aan alle klanten van Aafje thuiszorg én de producten van MobileCare toegankelijk maken voor thuiswonende senioren via Allemaal Aafje. Dat zijn twee van een aantal belangrijke pijlers van de strategische samenwerkingsovereenkomst die Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van zorgorganisatie Aafje en Patrick Landsman, directeur van MobileCare van op 26 april ondertekenden.

In de overeenkomst werd onder andere ook vastgelegd dat Aafje vanaf 1 mei de technische dienstverlening rondom personenalarmering, waaronder het plaatsen van de sleutelkluizen, overdraagt aan MobileCare. Aafje blijft wel verantwoordelijk voor het verlenen van de zorg bij een alarmering.  

“Een mooie ontwikkeling”, vertelt Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur Aafje. 

We gaan nu dus onderzoeken of de producten van MobileCare ook preventief kunnen worden ingezet bij senioren die nog geen zorgvraag hebben. Daarom gaan we deze producten ook  aanbieden via ons ledenplatform Allemaal Aafje. Wellicht kan hiermee een zwaardere zorgvraag worden uitgesteld of voorkomen.”

Patrick: “Het inzetten van Virtuele Thuiszorg zorgt ervoor dat er per klant minder zorguren nodig zijn. Daarom willen we Virtuele Thuiszorg bij nog meer klanten van Aafje gaan inzetten zodat meer klanten geholpen kunnen worden. Zo kan ook in de toekomst zo veel mogelijk aan de stijgende vraag naar thuiszorg worden voldaan. 

Ook in de afgelopen jaren hebben Aafje en technologiepartner MobileCare al succesvol samengewerkt. Deze samenwerking bestaat vooral uit het inzetten van Virtuele Thuiszorg bij klanten van Aafje. Bijvoorbeeld door het gebruik van de Medido, een slimme medicijndispenser, beeldzorg en een zorgrobot waardoor thuiszorgmedewerkers minder vaak naar klanten toe hoeven. Op deze manier kan Aafje meer klanten thuiszorg bieden. Inmiddels wordt al bij honderden klanten een vorm van Virtuele Thuiszorg ingezet.