Indicaties

 • WMO (Ondersteuning vanuit de thuissituatie)

  Via de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente kunt u huishoudelijke hulp, individuele begeleiding of deelname aan een dagvoorziening aan vragen. Een Wmo-indicatie ontvangt u  van uw gemeente.

  Uw gemeente vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. Onze klantadviseur helpt u graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie.

 • MPT (Modulair Pakket Thuis)

  U kunt gebruik maken van een Modulair Pakket Thuis (MPT) als u bent geïndiceerd voor langdurige zorg (Wlz), maar thuis de zorg ontvangt.

  Het modulair pakket thuis bestaat uit verschillende modules/soorten zorg vanuit de Wlz. U kiest welke delen (modules) van het totale pakket zorg u in natura geleverd wilt krijgen. Als u kiest voor een MPT, spreekt u met het zorgkantoor af welke zorg u in natura thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • verpleging;
  • persoonlijke verzorging;
  • begeleiding;
  • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
  • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers.

  De zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Wilt u meer zorg of begeleiding ontvangen, dan is dit tegen betaling mogelijk middels een PGB.

  Onze klantadviseur helpt u graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie.

 • VPT (Volledig Pakket Thuis)

  U kunt gebruik maken van een Volledig Pakket Thuis (VPT) met een ZZP 4 indicatie. U komt hiervoor in aanmerking als u dagelijks hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging. Ook heeft u hulp nodig bij het invullen van uw dag, het maken van afspraken en onderhouden van contacten.

  Met het Volledig Pakket Thuis krijgt u alle zorg in uw eigen woning. U kunt rekenen op verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding en hulp bij het huishouden. U kunt deelnemen aan activiteiten en de maaltijden gebruiken in het restaurant van een locatie van Aafje in de buurt. Ook krijgt u personenalarmering. In noodsituaties kunt u dan direct onze hulp inschakelen. U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg, en voor uw appartement huur en servicekosten.

 • GRZ (Geriatrische Revalidatiezorg)

  U komt in aanmerking voor Geriatrische Revalidatiezorg (tijdelijk verblijf) op basis van een DBC (Diagnose Behandelcombinatie) als u na een operatie of opname in het ziekenhuis medisch specialistische zorg nodig hebt voor revalidatie en herstel. 

  De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere behandelaren staan voor u klaar.

  U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht.

 • ELV palliatief (Eerstelijnsverblijf palliatief)

  U komt voor palliatieve zorg vanuit Eerstelijnsverblijf in aanmerking als u vanwege een ziekte zeer intensieve zorg, begeleiding en zware pijnbestrijding nodig heeft. En wanneer de levensverwachting niet langer dan drie maanden is. Ook is medische specialistische zorg noodzakelijk.

  Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg.

  U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht

 • ELV hoog (Eerstelijnsverblijf hoog complex)

  U komt in aanmerking voor Eerstelijnsverblijf hoog complex wanneer u om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebt. U bent door een kwetsbare gezondheid zorgafhankelijk en u heeft tijdelijke intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. U bent nog wel in staat om, met enige begeleiding, duidelijk te maken wat u wel en niet wilt. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis.

  Wij zorgen ervoor dat u snel terug kunt keren naar huis. De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de medische zorg. Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere behandelaren staan voor u klaar. U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht.

 • ELV laag (Eerstelijnsverblijf laag complex)

  U komt in aanmerking voor Eerstelijnsverblijf laag complex wanneer u om medische redenen tijdelijk zorg en/of behandeling nodig hebt. U heeft enige hulp nodig bij zelfzorg, uw mobiliteit en het zelfstandig verplaatsen binnenshuis. Wij helpen u snel terug te keren naar huis.

  Uw huisarts blijft medisch verantwoordelijk. Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis. In de meeste gevallen zal uw verblijf niet langer dan 3 maanden zijn. Wij zorgen ervoor dat u snel terug kunt keren naar huis  Met een passende verwijzing voor eerstelijnsverblijf vergoedt de zorgverzekering alle kosten vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel wordt het eigen risico in rekening gebracht

 • Verblijf met palliatief terminale zorg

  U komt voor palliatief terminale zorg (voorheen ZZP 10) in aanmerking als u nog thuis woont, maar u vanwege een ziekte meerdere keren per dag persoonlijke verzorging, zeer intensieve zorg, begeleiding en zware pijnbestrijding nodig heeft. Evenals speciale medische apparatuur en gespecialiseerd personeel, waardoor thuis wonen niet langer mogelijk is.

  Palliatief terminale zorg (voorheen ZZP 10)
  De indicatiestelling door het CIZ van zorgprofiel ZZP VV 10 is met ingang van 1 januari 2018 komen te vervallen. Als u aan de voorwaarden voldoet, en beschikt over een terminaliteitsverklaring, kunt u gebruik maken van de intensieve palliatief terminale zorg. In alle situaties geldt dat een terminaliteitsverklaring van de arts wordt opgenomen in de administratie van Aafje.Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – staan voor u klaarDe zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz.
 • ZZP 0 (Meeliftende partner)

  U komt voor ZZP 0 in aanmerking als uw partner een zorgindicatie heeft binnen de wet langdurige zorg (WLZ). Wanneer u graag met uw partner mee wilt verhuizen dan overlegt de klantadviseur met u over de mogelijkheden.

  De zorg voor uw partner is gebaseerd op de CIZ-indicatie van uw partner en wordt gefinancierd op basis van de Wlz.

 • ZZP 4 (Verzorgd wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging)

  U komt voor ZZP 4 in aanmerking als u niet meer zelfstandig kunt wonen. U heeft dagelijks hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging en u moet 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. Ook heeft u hulp nodig bij het invullen van uw dag, het maken van afspraken en onderhouden van contacten.

  De zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz. Onze klantadviseur helpt u graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie.

 • ZZP 5 (Beschermd wonen met intensieve dementiezorg)

  U komt voor ZZP 5 in aanmerking als u vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen afhankelijk bent van zorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en het invullen van uw dag. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. 

  Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – staan voor u klaar.

  De zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz.

 • ZZP 6 (Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging)

  U komt voor ZZP 6 in aanmerking als u door een kwetsbare gezondheid geheel zorgafhankelijk bent en intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig heeft. Ook moet u 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. U bent nog wel in staat om, met enige begeleiding, duidelijk te maken wat u wel en niet wilt.

  Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – staan voor u klaar.

  De zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz.

 • ZZp 7 (Beschermd wonen met zeer intensieve zorg en nadruk op begeleiding)

  U komt voor ZZP 7 in aanmerking als u vanwege een kwetsbare gezondheid en problemen met oriëntatie en geheugen meerdere keren per dag afhankelijk bent van (intensieve) zorg en verpleging, begeleiding en persoonlijke verzorging. Ook moet u 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding in de buurt hebben. 

  Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – staan voor u klaar.

  De zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz.

 • ZZP 8 (Beschermd wonen met zeer intensieve verzorging en verpleging)

  U komt voor ZZP 8 in aanmerking als u door een kwetsbare gezondheid meerdere keren per dag geheel afhankelijk bent van zeer intensieve zorg en verpleging, begeleiding en persoonlijke verzorging. Ook moet u 24 uur per dag ondersteuning en begeleiding in de buurt hebben. U bent mogelijk niet goed meer in staat om aan te geven wat u wel en niet wilt.

  Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – staan voor u klaar.

  De zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz.

 • ZZP 9b (Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging)

  U komt voor ZZP 9b in aanmerking als u verpleging, verzorging, behandeling en therapie nodig heeft om herstel te bevorderen na een operatie of behandeling in het ziekenhuis. U heeft intensieve revalidatie nodig voor een periode langer dan 3 maanden. En het is nog niet zeker dat u weer terug kunt naar uw eigen huis. U kunt een beroep doen op de hulp en ondersteuning van diverse behandelaren, verzorgenden en verpleegkundigen.

  Professionele verpleegkundigen en verzorgenden kunnen u de nodige verzorging en verpleging bieden. Diverse specialistische verpleegkundigen en andere hulpverleners – zoals de geestelijk verzorger, de psycholoog, de fysiotherapeut, de maatschappelijk werker – staan voor u klaar.

  De zorg uit bovenstaande arrangement is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wlz.

No results found!