Volledig Pakket Thuis

Het Volledig pakket thuis (VPT) is één van de leveringsvormen in de Wet langdurige zorg, waarbij de klant buiten een instelling zorg kan ontvangen.