Afasietrainingscentrum

Afasie: een taalstoornis als gevolg van een beroerte. Vooral het oppakken van dagelijkse bezigheden kan dan een hele uitdaging zijn. Het kan voor u en uw directe omgeving soms moeilijk zijn hiermee om te gaan.

Wat is het Afasie Trainingscentrum?

U kunt bij het ATC terecht voor revalidatie en als onderdeel van een nazorgtraject. De behandeling en begeleiding in het ATC zijn erop gericht om de draad van het dagelijkse leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Het optimaliseren van de communicatie maakt hier een belangrijk deel van uit. Dit traint u onder andere door intensieve individuele logopedie en groepsactiviteiten gericht op communi-catie. Daarnaast is het ATC een vertrouwde plek voor lotgenotencontact.

Team ATC

Een multidisciplinair team van onder anderen logopedisten, dagbestedingscoaches, eerst verantwoordelijke verzorgenden en medewerkers dagvoorzieningen, staat dagelijks voor klaar. Op verwijzing van een arts of als de indicatie dit toelaat, behoort begeleiding door een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of maatschappelijk werker ook tot de mogelijkheden. Uw persoonlijke wensen staan altijd centraal.

Wat vindt u in het ATC

U kunt het centrum bezoeken voor:

 • Het trainen, optimaliseren en onderhouden van uw communicatieve vaardigheden;
 • Ondersteuning bij het leggen en onderhouden van sociale contacten;
 • Het trainen van het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse bezigheden;
 • Lotgenotencontact en partnerbegeleiding;
 • Een zinvolle dagbesteding.

Op verwijzing van de huisarts kunt u ook bij ons terecht voor intensieve individuele logopedie
(tot vijf behandelingen per week).

Logopedie

De logopedist onderzoekt, begeleidt, behandelt en adviseert mensen met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor en eten en drinken. Deze begeleiding kan o.a. bestaan uit communicatietraining, het aanpassen van een communicatiehulpmiddel, compensatietechnieken bij slikproblemen en advies over het aanpassen van eten en drinken.

Activiteiten in het ATC

Gedurende de dag vinden er allerlei activiteiten plaats die zijn afgestemd op uw wensen en zorgleefplan. De communicatie staat hierbij centraal. Zo kunt u op een dag in het ATC bijvoorbeeld:

 • Therapie krijgen van de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, en indien gewenst ook van een psycholoog en maatschappelijk werker;
 • Deelnemen aan oefengroepen voor lezen, schrijven, geheugentrainingen, taalbegrip en woordvinding;
 • Taalprogramma’s en -spelletjes doen op de computer;
 • Samen de krant lezen en bespreken;
 • Creatief en actief bezig zijn zoals tuinieren en gymmen;
 • Ook organiseren wij een paar keer per jaar speciale activiteiten, waaronder een dagje uit, een etentje of een partnerdag.

Indicatie of verwijzing

Voor het Afasie Trainingscentrum heeft u een indicatie nodig. Een indicatie kunt u aanvragen bij uw gemeente. Ook kunt u met een verwijzing van uw huisarts of specialist bij ons terecht voor intensieve individuele logopedie/afasietherapie.

Locatie

Afasie Trainingscentrum
Aafje locatie Meerweide
Grote Hagen 98
3078 RC Rotterdam

Vragen en contact

Heeft u vragen over het Afasie Trainingscentrum? Neem dan contact op met de Aafje Klantenservice via 088 8 233 233 of vul het contactformulier in op onze website.