Tijd voor uzelf

Mantelzorger zijn overkomt u, daar kiest u niet voor. Vaak rolt u geleidelijk in het mantelzorger zijn. Dit brengt specifieke spanningsvelden met zich mee. Mantelzorgers kunnen hoge eisen aan zichzelf stellen en moeite hebben zorgtaken over te dragen. Zorgen voor uzelf is daarom net zo belangrijk als zorgen voor uw naaste. Uw eigen grenzen bewaken voorkomt dat u zich overbelast voelt.

Zorg uit handen nemen

Als u al jaren voor iemand zorgt en de zorgbehoevende als geen ander kent, is het soms lastig om de zorg uit handen te geven. U heeft het gevoel onvervangbaar te zijn. Het is dan fijn om te ervaren dat u de zorg met een gerust hart uit handen kunt geven. Met ondersteuning van de formele zorgverleners van Aafje kunnen uw mantelzorgtaken een andere invulling krijgen. Bijvoorbeeld minder huishoudelijk werk, maar meer begeleiding. En u kunt hierdoor weer even wat aandacht en tijd aan uzelf besteden.

Respijtzorg van Aafje

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrij te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als u die zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Respijtzorg van Aafje biedt die mogelijkheid.

Bij respijtzorg neemt een vrijwilliger of professionele hulpverlener tijdelijk en volledig de zorg van u over. Respijtzorg kan éénmalig zijn (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) maar ook met regelmaat worden gegeven (elke week een dagdeel). Volledige overname van zorg betekent dat al uw mantelzorgtaken worden overgenomen: persoonlijke verzorging, afwassen, wandelen, spelletjes doen, waken, etc. U blijft echter bij de zorg betrokken en invloed hebben op de manier waarop dat gebeurt. Maak vandaag nog een afspraak met onze klantadviseur. Deze vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Respijtzorg

Palliatieve zorg

Zorgt u thuis voor iemand die palliatieve zorg ontvangt? Als u even een moment voor uzelf nodig heeft, dan kunt u hier ook mee ondersteund worden door onze palliatief verpleegkundige.

Palliatieve zorg