Missie en visie

Bij Aafje zijn wij ervan overtuigd dat mensen langer gezond en vitaal blijven als ze baas zijn over hun eigen dagritme en zich op hun gemak voelen. Toegewijde vakmensen, die begrijpen waar u behoefte aan heeft, brengen die gedachte elke dag in de praktijk. Omdat ze u kennen en u ervaart dat u gekend wordt. In onze zorg staan vier kernwaarden centraal: Aandacht, Verbindend, Prikkelend en Vakmanschap.

De missie van Aafje

Alles wat wij doen is erop gericht om mensen hun eigen leven te laten leiden. Het leven zoals zij dat het liefste willen. Hun wensen, dagritme en voorkeuren vormen ons uitgangspunt. Bij Aafje geven we de zorg, die we onze eigen ouders toewensen. Dit kunnen we echter niet alleen. Hiervoor hebben we de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers hard nodig. Aafje heeft niet de ambitie de grootste te willen zijn, wel de beste.

De visie van Aafje

Uw leven, uw dag, uw thuis. Dat is wat bewoners en klanten van Aafje dag in, dag uit ervaren. Hun leven vormt ons uitgangspunt. Elke dag. Op een manier waarop mensen zich thuis voelen. Aafje wil écht iets betekenen voor bewoners en klanten. Door te luisteren, aandacht te geven en in te spelen op behoeften. Zo wordt bijgedragen aan herstel, aan een gevoel van veiligheid, aan gezondheid, aan zelfvertrouwen, aan plezier. Aan het leven.

Onze mentaliteit

 

           

Organogram Aafje

Bekijk hier de organogram van Aafje

Aafje op reis 2024-2028

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst de best mogelijk zorg kunnen blijven leveren aan de ouderen in ons verzorgingsgebied, moet nu doorgepakt worden. We opereren namelijk in een tijd waarin de veranderingen elkaar snel opvolgen en de samenleving, mede als gevolg van de demografische ontwikkelingen, steeds complexer wordt. Door de dubbele vergrijzing stijgt de zorg- en ondersteuningsvraag terwijl tegelijkertijd het aantal beschikbare medewerkers afneemt. Aafje blijft dan ook de komende jaren, met open vizier en in samenwerking met andere partijen, werken aan vernieuwende zorgconcepten en mogelijkheden om de zorg en ondersteuning nog slimmer te organiseren. Dit moet ons in staat stellen om een significante bijdrage te leveren aan de groeiende en steeds complexer worden zorgvraag zodat ook de ouderen in de (nabije) toekomst een beroep kunnen blijven doen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

De dynamische omgeving waarin we opereren vraagt om een benadering van de toekomst waarin duidelijk is in welke richting we willen bewegen, maar waarin tegelijkertijd voldoende ruimte blijft om bij te sturen als dat nodig is. Daarom hebben wij een richtinggevend kader samengesteld voor de komende vier jaar. U leest het hier.