Missie en visie

Bij Aafje zijn wij ervan overtuigd dat mensen langer gezond en vitaal blijven als ze baas zijn over hun eigen dagritme en zich op hun gemak voelen. Toegewijde vakmensen, die begrijpen waar u behoefte aan heeft, brengen die gedachte elke dag in de praktijk. Omdat ze u kennen en u ervaart dat u gekend wordt. In onze zorg staan vier kernwaarden centraal: Aandacht, Verbindend, Prikkelend en Vakmanschap.

De missie van Aafje

Alles wat wij doen is erop gericht om mensen hun eigen leven te laten leiden. Het leven zoals zij dat het liefste willen. Hun wensen, dagritme en voorkeuren vormen ons uitgangspunt. Bij Aafje geven we de zorg, die we onze eigen ouders toewensen. Dit kunnen we echter niet alleen. Hiervoor hebben we de hulp van mantelzorgers en vrijwilligers hard nodig. Aafje heeft niet de ambitie de grootste te willen zijn, wel de beste.

De visie van Aafje

Uw leven, uw dag, uw thuis. Dat is wat bewoners en klanten van Aafje dag in, dag uit ervaren. Hun leven vormt ons uitgangspunt. Elke dag. Op een manier waarop mensen zich thuis voelen. Aafje wil écht iets betekenen voor bewoners en klanten. Door te luisteren, aandacht te geven en in te spelen op behoeften. Zo wordt bijgedragen aan herstel, aan een gevoel van veiligheid, aan gezondheid, aan zelfvertrouwen, aan plezier. Aan het leven.