Bestuur en toezicht

Op deze pagina leest u alles over de Raad van Bestuur, ons directieteam en de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van Aafje bestaat uit Guy Buck, Peter Ploegsma, Carla van de Wiel (tijdelijk).

Guy Buck

Voorzitter Raad van Bestuur Aafje (tijdelijk afwezig: waargenomen door Peter Ploegsma)

Guy Buck (geboren in 1963 in Kerkrade) is na zijn studie Bestuurskunde aan de universiteit Twente, werkzaam geweest bij het Ministerie Volkshuisvesting, gemeente Delft (Hoofd bouwen en wonen) en provincie Zuid-Holland (Hoofd ruimtelijke ordening). Hierna vervulde Guy als eindverantwoordelijke posities als Algemeen directeur GGD Zuid-Holland-West, vervolgens als Gemeentesecretaris van de gemeente Westland en als Voorzitter Raad van Bestuur van ouderenzorgonderneming Schakelring.

 

Sinds juli 2014 is Guy voorzitter Raad van Bestuur van Aafje. En vervult hij daarnaast verschillende nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Woonbedrijf Eindhoven
 • Lid Raad van Toezicht ROC West-Brabant
 • Lid Landelijke Governancecommissie/Scheidsgerecht zorg
 • Voorzitter Stichting ConForte, samenwerkingsverband VVT instellingen Rotterdam en omstreken.

Guy is geaccrediteerd bestuurder en heeft aanvullende opleidingen gevolgd zoals Certified Change Management Master bij de VU in Amsterdam, de Comeniusleergang over leiderschap (universiteit Groningen) en een 30-daagse training topcoaching.

Klik hier voor de LinkedIn pagina van Guy.

Carla van de Wiel

Lid Raad van Bestuur Aafje (tijdelijk)

Carla van de Wiel (geboren in 1967 in Wanroij), was na de studie HBO-Verpleegkunde en haar studie Beleid Management Gezondheidszorg aan de Erasmus universiteit in Rotterdam, werkzaam senior consultant bij PriceWaterhouseCoopers. Daarna is zij als directeur en eindverantwoordelijk bestuurder werkzaam geweest in de zorg (Groene Hart Ziekenhuis Gouda, Treant Zorggroep en HagaZiekenhuis) en in de woningcorporatiesector (Vidomes in Delft).

Carla is tijdelijk bestuurder van Aafje in verband met de afwezigheid van Guy Buck.

Zij vervult hiernaast enkele nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht MaasWonen
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Rotterdam
 • Lid Auditcommissie Landelijke Politie

Carla is geaccrediteerd bestuurder en heeft aanvullende opleidingen gevolgd zoals de Stolte Advanced Course aan Tilburg University.

Klik hier voor de LinkedIn pagina van Carla.

Peter Ploegsma

Voorzitter Raad van Bestuur Aafje (tijdelijk)

Peter Ploegsma (geboren in 1968 in Heerenveen) was na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente werkzaam als strategie adviseur bij Andersen Consulting. Daarna vervulde hij verschillende financiële functies in het publieke domein. Hij was o.a. 4 jaar financieel directeur van het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET, en ruim 8 jaar CFO van UWV.

Sinds december 2014 is hij lid van de Raad van Bestuur van Aafje. Daarnaast vervult hij diverse toezichthoudende functies. Hij is o.a. commissaris bij de Amsterdamse woningcorporatie De Key.

Peter heeft aanvullende opleidingen gevolgd. Hij is Master in Business Administration (MBA) van SDA Bocconi in Milaan en studeerde aan de London Business School. Verder volgde hij o.a. een opleiding Transitional Leadership aan Insead in Fontainebleau.

Klik hier voor de LinkedIn pagina van Peter.

Directieteam

Het directieteam van Aafje bestaat uit:

 • De heer Ruud Jonkman, directeur regio Zuid
 • De heer Ferry Bezem, directeur regio Noord
 • De heer Wouter Zegveld, directeur thuiszorg
 • De heer Frits van der Velden, directeur bedrijfsvoering
 • De heer Jan Jaap Ensing, directeur mens & ontwikkeling
 • De heer Johan Eijkenaar, concern controller
 • Mevrouw Ilona de Wit, secretaris raad van bestuur

 

Het directieteam van Aafje Hulpthuis bestaat uit:

 • Mark van Son
 • Stephan Burger

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Aafje bestaat uit:

 • Mevrouw Corine Houtzagers, voorzitter
 • Mevrouw Fadime Örgü
 • Mevrouw Floor Haak – Van der Lely
 • Mevrouw Elly van ’t Hof
 • De heer Martijn de Haas
 • De heer Arco van de Ven

Wilt u in contact komen met de Raad van Toezicht van Aafje? Neem dan contact op met Ilona de Wit (secretaris Raad van Bestuur).

Contact opnemen

Governancecode Zorg

Aafje onderschrijft de aanbevelingen over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording vanuit de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg in de statuten, reglementen (reglement RvB en reglement RvT) en het informatieprotocol van Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels. Tevens heeft de Raad van Toezicht eind 2017 haar visie op het toezichthouderschap en een beleid onkostenvergoedingen Raad van Bestuur vastgesteld. Beide documenten treft u onderaan deze pagina. Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening, de positionering en het strategisch beleid van Aafje.