Bestuur en toezicht & adviesorganen

Op deze pagina leest u alles over de Raad van Bestuur, ons directieteam en de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur van Aafje bestaat uit Guy Buck en Peter Ploegsma.

Guy Buck

Voorzitter Raad van Bestuur Aafje
Guy Buck (geboren in 1963 in Kerkrade) is na zijn studie Bestuurskunde aan de universiteit Twente, werkzaam geweest bij het Ministerie Volkshuisvesting, gemeente Delft (Hoofd bouwen en wonen) en provincie Zuid-Holland (Hoofd ruimtelijke ordening). Hierna vervulde Guy als eindverantwoordelijke posities als Algemeen directeur GGD Zuid-Holland-West, vervolgens als Gemeentesecretaris van de gemeente Westland en als Voorzitter Raad van Bestuur van ouderenzorgonderneming Schakelring.

 

 • Sinds juli 2014 is Guy voorzitter Raad van Bestuur van Aafje. En vervult hij daarnaast verschillende nevenfuncties:

  Sinds juli 2014 is Guy voorzitter Raad van Bestuur van Aafje. En vervult hij daarnaast verschillende nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht ROC Curio
  • Lid Landelijke Governancecommissie/Scheidsgerecht zorg
  • Voorzitter Stichting ConForte, samenwerkingsverband VVT instellingen Rotterdam en omstreken
  • Bestuurslid PGGM &Co, op voordracht van brancheorganisatie Actiz
  • Guy heeft aanvullende opleidingen gevolgd zoals Certified Change Management Master bij de VU in Amsterdam, de Comeniusleergang over leiderschap (universiteit Groningen) en een 30-daagse training topcoaching.
  • Klik hier voor de LinkedIn pagina van Guy Buck.
No results found!

Peter Ploegsma

Lid Raad van Bestuur Aafje
Peter Ploegsma (geboren in 1968 in Heerenveen) was na zijn studie Bestuurskunde aan de Universiteit Twente werkzaam als strategie adviseur bij Andersen Consulting. Daarna vervulde hij verschillende financiële functies in het publieke domein. Hij was o.a. 4 jaar financieel directeur van het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET, en ruim 8 jaar CFO van UWV.

No results found!

Directieteam

Het directieteam van Aafje bestaat uit:

 • Ferry Bezem, directeur regio Noord
 • Frits van der Velden, directeur bedrijfsvoering
 • Mirjan de Heus, secretaris raad van bestuur
 • Jan Jaap Ensing, directeur mens & ontwikkeling
 • Johan Eijkenaar, concern controller
 • Ruud Jonkman, directeur regio Zuid
 • Wouter Zegveld, directeur thuiszorg

 

Het directieteam van Aafje Hulpthuis bestaat uit:

 • Mark van Son
 • Stephan Burger

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Aafje bestaat uit:

 • Elly van ’t Hof (voorzitter)
 • Arco van de Ven
 • Arvid Perre
 • Floor Haak – Van der Lely
 • Martijn de Haas
 • Sharon Bean

 

Wilt u in contact komen met de Raad van Toezicht van Aafje? Neem dan contact op met Mirjan de Heus (secretaris Raad van Bestuur).

Contact opnemen

Governancecode Zorg

Aafje onderschrijft de aanbevelingen over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording vanuit de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg in de statuten, reglementen (reglement RvB en reglement RvT) en het informatieprotocol van Stichting Aafje thuiszorg huizen zorghotels. Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2024 haar visie op het toezichthouderschap en een beleid onkostenvergoedingen Raad van Bestuur vastgesteld. Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening, de positionering en het strategisch beleid van Aafje.

Adviesorganen

Binnen Aafje zijn er verschillende adviesorganen die gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid. Bijvoorbeeld de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad, de Sociaal Medische Advies Raad, de Commissie Ethiek of de Ondernemingsraad.

VVAR en SMAR

Leden van de VVAR (Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad) of de SMAR (Sociaal Medische Advies Raad) geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies en zijn actief betrokken bij het opstellen van bijvoorbeeld het kwaliteitsplan.

Commissie Ethiek

In ons dagelijks werk is onze gedragscode een belangrijke leidraad. De Commissie Ethiek helpt ons bij dilemma’s. Deze speciale commissie stimuleert en begeleidt gesprekken over goede zorg en hulpverlening. De commissieleden denken mee over hoe onze medewerkers de juiste dingen op de goede manier kunnen doen. Zo blijven we werken aan onze eigen professionaliteit.

Ondernemingsraad

Onze medewerkers staan bij Aafje op één. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van onze medewerkers.

De ondernemingsraad volgt alle ontwikkelingen en adviseert de Raad van Bestuur. De leden van de OR hebben ook aandacht voor onze klanten, financiële zaken en de bedrijfsvoering. Van een goede werkomgeving profiteren we namelijk allemaal. Ariane van der Hulst is de voorzitter van de OR. Vragen t.a.v. de OR kunnen worden gestuurd naar .