Veranderingen in Boekenrode: stand van zaken

Geplaatst op 09-05-17
Boekenrode 2
Na een zorgvuldige afweging hebben we besloten de zorg en dienstverlening in Boekenrode te veranderen. Per 1 oktober stoppen we met 24 uurs zorgaanwezigheid, het restaurant en de activiteiten op het ontmoetingsplein. Onze klanten in Boekenrode huren een woning van woningbouwcorporatie Vestia en ontvangen zorg en ondersteuning van Aafje. Zij kunnen er voor kiezen met zorg en diensten in Boekenrode te blijven wonen of te verhuizen naar een ander wooncomplex van Aafje of een andere zorgaanbieder/ verhuurder. De thuiszorg van Aafje verandert niet.

Sluiten van het restaurant en ontmoetingsplein

Ondanks alle inspanningen in de afgelopen jaren en het openstellen van het restaurant voor buurtbewoners, blijkt het restaurant niet kostendekkend te kunnen draaien. De afgelopen jaren is het aantal bezoekers uit de buurt veel te beperkt. We hebben 2 jaar geleden fors geïnvesteerd in het restaurant en daarmee ook in de uitstraling ervan. En we hebben diverse wervingsacties in de nabije omgeving uitgevoerd. Het aantal bezoekers bleef minimaal. Hierdoor is het restaurant en het ontmoetingsplein niet rendabel te maken.

 

Door dit lage bezoekersaantal hebben we moeten concluderen dat het restaurant en het ontmoetingsplein niet die sociale schakel zijn voor Zuidwijkse ouderen waar we bij de start op hoopten en voor hebben geïnvesteerd.

 

Over de verhuizing van bewoners

Er is geen sprake van gedwongen verhuizing. Bewoners kunnen in Boekenrode blijven wonen. Al dan niet met zorg en aanvullende diensten en personenalarmering. Op locatie Boekenrode verandert de woonomgeving, het aantal klanten voor zorg loopt terug en de groep medehuurders in het gebouw wordt steeds diverser. We hebben de afgelopen tijd verschillende mogelijkheden zorgvuldig onderzocht. Helaas hebben wij moeten concluderen dat we in Boekenrode de huidige zorg en faciliteiten niet langer kunnen bieden. 

 

We begeleiden de bewoners intensief in het gehele traject. Met elke bewoner voeren we persoonlijke gesprekken en er is op locatie een speciale vraagbaak ingericht. Als uit het persoonlijke gesprek blijkt dat een bewoner gebaat is bij een andere woonomgeving, begeleiden we de bewoner bij het realiseren van de verhuizing. Tijdens de intensieve gesprekken, die we met bewoners voeren, merken we dat het op iedereen impact heeft en dat begrijpen wij heel goed. Daarom doen we het heel zorgvuldig. Op dit moment worden de keuzes gemaakt en inventariseren wij alle voorkeuren. Vooralsnog hebben ongeveer 5 bewoners aangegeven te willen blijven met zorg en diensten van Aafje. Ongeveer 25 bewoners willen verhuizen. 

 

Ondertussen zijn 4 bewoners verhuisd en komende weken verhuizen er nog 4. Zij zijn blij met hun nieuwe woning. 

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big

Aafje.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Melding afsluiten