Persbericht: Aafje en Antes ontwikkelen samen zorgprogramma’s voor ouderen 

Geplaatst op 01-09-20
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw in Nederland is de toenemende vergrijzing. In 1950 was minder dan 8% van de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2018 is dit aandeel opgelopen naar 19% en de prognose is dat dit verder oploopt naar 25% in 2035. Ouderen blijven gelukkig steeds langer vitaal, actief en zelfstandig wonend. Echter een deel van de ouderen krijgt te maken met gezondheidsproblemen waarvoor zij zorg, ondersteuning of behandeling nodig hebben.

Doordat meer ouderen ook steeds ouder worden zien we dat de complexiteit van deze gezondheidsproblemen toeneemt, zoals ouderen die te maken krijgen met dementie met ernstige gedragsproblemen die veroorzaakt zijn door een psychiatrische aandoening. Dit stelt andere eisen aan de huidige en toekomstige zorg aan ouderen en vraagt om samenwerking tussen de ouderenzorg en de ggz

Nicole Hermans, voorzitter bestuur Antes: “Met onze patiënten innoveren wij voortdurend onze zorgprogramma’s en anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen. Zo hebben we e-health toepassingen en andere digitale oplossingen zoals volledig online behandelingen ontwikkeld. Regionale samenwerking tussen zorginstellingen is belangrijk om grote overkoepelende problemen zoals de vergijzing aan te pakken. Het gat tussen langer thuis wonen en het wonen in een instelling kunnen we dichten door innovatieve voorzieningen te creëren waar we gezamenlijk specialistische expertise onder een dak bieden”. 

In dit kader zijn Aafje en Antes voornemens hun samenwerking te intensiveren om zorgprogramma ’s te ontwikkelen voor ouderen die te maken krijgen met dementie met ernstige gedragsproblemen als gevolg van een psychiatrische aandoening.

Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van Aafje: “Aafje en Antes werken al samen bij de zorg voor mensen met de diagnose dementie of een vermoeden van dementie, die met spoed opgenomen moeten worden in een verpleeghuis in verband met een crisissituatie thuis. Hiervoor is sinds juni een speciale gesloten afdeling, De IJsvogel, gerealiseerd bij Aafje Smeetsland in IJsselmonde. De positieve ervaringen hierbij zijn voor Aafje aanleiding om de samenwerking met Antes verder te intensiveren.” 

De zorgprogramma’s worden onder meer aangeboden in een nog te ontwikkelen nieuwbouw kliniek voor mensen met dementie en gedragsproblematiek te realiseren op Antes terrein Poortmolen in Capelle aan den IJssel. Deze kliniek gaat de gedateerde kliniek van Antes voor ouderenpsychiatrie aan de Nieuwe Binnenweg vervangen. Aafje en Antes gaan in de nieuwe kliniek gezamenlijk de zorg realiseren voor specifieke doelgroepen.  

Om de gezamenlijke plannen te bekrachtigen hebben Aafje en Antes een intentieverklaring ondertekend. De visie en inhoud van de zorgprogramma’s worden de komende periode uitgewerkt. 

Over Aafje
Aafje biedt een breed pakket aan ondersteuning in zorg, behandeling en welzijn in onze huizen, zorghotels en bij mensen thuis. Dit doen wij met ruim 6000 medewerkers en 1850 vrijwilligers voor bijna 18.000 klanten in de regio Rotterdam. Samen met ketenpartners streeft Aafje er elke dag naar de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Aafje realiseert jaarlijks een omzet van €265 miljoen. 

Over Antes
Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen

 

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big

Aafje.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Melding afsluiten