Aafje en IJsseland openen 'zorgbrug'

Geplaatst op 15-12-15
Groepsfoto npo rotterdam zorgbrug
Na een ziekenhuisopname kan de overgang naar huis voor een patiënt een enorme stap zijn. Daarom ontmoeten kwetsbare ouderen met ingang van 16 november de wijkverpleegkundige die hen thuis gaat begeleiden al tijdens de opname in het IJsselland Ziekenhuis. Thuiszorgorganisaties Laurens, Aafje, De Zellingen, Lelie Zorggroep, Humanitas en Vierstroom Zorg Thuis en het IJsselland Ziekenhuis hebben samen een regionale ‘Zorgbrug’ gebouwd. De brug zorgt voor begeleiding van ziekenhuis naar huis voor patiënten die ouder dan 70 jaar èn kwetsbaar zijn. Het belangrijkste doel is achteruitgang in het dagelijks leven na de ziekenhuisopname te voorkomen.

Eerder heeft een driejarige pilot van dit project ‘Transmurale Zorgbrug’ in de Amsterdamse regio gedraaid. Uit de proef bleek dat ouderen minder last hebben van complicaties, dat bij terugkeer thuis minder achteruitgang had plaatsgevonden en dat er betere aandacht voor medicatie is. Samen met alle grote thuiszorgorganisaties, huisartsen en welzijnsorganisaties introduceert het IJsselland als eerste ziekenhuis de zorgbrug in de regio Rijnmond.

Hoe werkt de zorgbrug?
Bij een (spoed)opname in het IJsselland Ziekenhuis vindt bij iemand die 70 jaar of ouder is een specifiek screening plaats om vast te stellen hoe kwetsbaar hij/zij is. Wanneer duidelijk is dat een patiënt kwetsbaar is wordt het geriatrieteam ingeschakeld. Het specialisme geriatrie richt zich op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. De geriater zorgt ervoor dat goede behandeling en begeleiding tijdens de opname in het ziekenhuis worden ingezet.

Wanneer de ontslagdatum in zicht is, benadert het ziekenhuis de thuiszorg. Eerst bezoekt de wijkverpleegkundige de kwetsbare oudere in het IJsselland Ziekenhuis. Daarna vindt het eerste bezoek thuis binnen 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis plaats.

Bij het volgende bezoek thuis na 2 weken kijkt de wijkverpleegkundige naar wat verder nodig is. De familie (mantelzorg) wordt altijd betrokken en de huisarts wordt natuurlijk op de hoogte gehouden. Zo nodig wordt ook andere hulp, zoals ondersteuning door een welzijnsorganisatie, ingezet.

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big