ZZP

Het ZorgZwaartePakket hoort bij ‘zorg met verblijf’. Dit is het recht om in een zorginstelling te wonen. In dit pakket staat wat voor soort zorg en ondersteuning een klant heeft.