Zorgovereenkomst

Vanaf het moment dat u van ons zorg ontvangt ontstaat er een overeenkomst tussen u en Aafje. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing en aanvullende voorwaarden die gelden in uw specifieke situatie. Bijvoorbeeld de aanvullende voorwaarden voor zorg met verblijf of thuiszorg. Deze kunt u vinden via www.aafje.nl/voorwaarden.