Tweedelijnszorg

Tweedelijnszorg is de zorg waar een verwijzing voor nodig is. De hulp is meestal ambulant. Dit betekent dat de patiënt niet wordt opgenomen in een instelling. Voorbeelden van tweedelijnszorg zijn medisch specialisten en behandeling door het Riagg.