Klachten

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening, dan kunt u hierover een klacht indienen. Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht omgaan en deze zorgvuldig afhandelen, werken wij volgens een klachtenregeling.