Hypertensie

Hypertensie of hoge bloeddruk is een aandoening, waarbij de bloeddruk te hoog is. Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op ziekte.