Eigen bijdrage

De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg soms niet helemaal vergoed worden. U krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK.