Eerstelijns verblijf (ELV)

Eerstelijnsverblijf is kortdurend verblijf wanneer u om medische redenen niet thuis kunt wonen, maar u hoeft ook niet opgenomen te worden in een ziekenhuis of revalidatie instelling. Bijvoorbeeld om te herstellen na een behandeling in het ziekenhuis of als er palliatieve zorg nodig is die thuis niet gegeven kan worden.