Doorliggen

Doorliggen is gelijk aan decubitus en ontstaat door weefselschade ten gevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten. Het treedt op daar waar de druk het hoogst is: op de stuit, de heupen en de hielen. Zowel een korte hoge belasting als een langdurige lage belasting kunnen druknecrose veroorzaken.