Duurzaamheid en vastgoed

Aafje neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus om zo duurzaam mogelijk om te gaan met warmte, energie, water, gasverbruik en koeling. Daarbij gaat het niet alleen om energiebesparing bij de vervulling van onze dagelijkse werkzaamheden, maar werken we ook toe naar energie neutrale gebouwen.

Duurzaamheid

Energiestrijd

Duurzaamheid en energiebesparing zit veel in het gedrag van mensen. Bewustwording, ideeën genereren, meedenken en ontwikkelen. Medewerkers spelen hierin een hoofdrol. Zo doen we met onze locatie Meerweide mee aan de Energiestrijd. Vijf zorghuizen, waarvan vier in Rotterdam, strijden in het stookseizoen, tijdens de drie wintermaanden, tegen elkaar met als doel zoveel mogelijk te besparen op het gebruik van gas en elektriciteit. De Energiestrijd is daarmee dé wedstrijd waarbij bewustwording, gedragsverandering en verfijning van de collectieve installaties van zorgorganisaties leidt tot een besparing op de energierekening. Dit geldt zowel voor de medewerkers als de bewoners van het zorghuis. Voor ons huis Meerweide willen we 10% besparen op ons energieverbruik.

Aafje energietransitie proof in 2025

Dit betekent dat de gebouwen van Aafje niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het energieverbruik is in de toekomst sterk verminderd (doordat gebouwen beter zijn geïsoleerd verbruiken ze minder energie) en de energie die wordt gebruikt is duurzaam opgewekt. In 2018 en 2019 worden 4.000 zonnepanelen op de huizen geplaatst en deze panelen wekken zo’n 10% onze elektriciteit op. Daarnaast willen we de gasketels vervangen door een aansluiting op het stadswarmtenetwerk. Hiermee wordt restwarmte uit de haven ingezet voor de verwarming van de huizen.

Bouwen en renoveren

Het is onmogelijk om de gehele vastgoedvoorraad van Aafje te verduurzamen en energie-transitieproof te maken. Maar toch heeft Aafje het jaartal 2025 gekozen, omdat deze doelstelling ervoor zorgt dat Aafje per omgaande in actie komt met al haar investeringen in gebouwen en plannen die daartoe worden opgesteld.

Denk daarbij aan:

  • Duurzaam meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP), waarin fasegewijs grote delen van de gebouwen worden aangepakt. Denk hierbij aan het extra isoleren van daken wanneer de dakbedekking wordt vervangen. Overstappen op ledverlichting en overstappen op andere concepten (bijvoorbeeld warmtepomp) wanneer verwarmingsinstallaties moeten worden vervangen.
  • Nieuwbouwplannen worden volledig energieneutraal ontwikkeld.
  • Energietransitie is een belangrijke doelstelling bij renovatie.
  • Met verhuurders worden afspraken gemaakt over duurzaam onderhoud en investeringen in de energietransitie.
  • Waar mogelijk streven naar gasloze verpleeghuizen.

Vastgoed

De stabiele marktpositie van Aafje zorgt ervoor dat er geïnvesteerd wordt in nieuwe of gerenoveerde huisvesting. Voor Aafje erg belangrijk, omdat zij met haar huisvestingsplannen meer tegemoet wil komen aan de behoefte, die kwetsbare ouderen hebben voor hun woonomgeving. Die meer voldoet aan moderne wensen voor zorg, veiligheid en gezelligheid.

Persoonsgerichte zorg centraal

Voor Aafje staat persoonsgerichte zorg centraal. Het ontwikkelde programma van eisen voor het vernieuwen van de verpleeghuizen door architecten en bouwondernemingen is daarop ingericht. Hierin is bijvoorbeeld vastgesteld hoe de eigen woningen met badkamer onderdeel moeten zijn van kleine woongroepen. Een gezamenlijke, gezellige huiskamer met (beschermde) buitenruimte komen in deze plannen ook nadrukkelijk aan de orde. Daardoor kan de zorg zoveel mogelijk thuis georganiseerd worden. Technische hulpmiddelen (domotica) en een aangename, duurzame klimaatbeheersing maken het gewenste wooncomfort compleet.

Healing environment

Een comfortabele en prettige woonomgeving voor de bewoners moet hand in hand gaan met goede en veilige werkomstandigheden voor de medewerkers van Aafje. Maar ook voor vrijwilligers en mantelzorgers. Een ‘healing environment’ werkt mee aan het welbevinden van bewoners en het eventuele herstel van klanten (kort verblijf). Daarnaast zorgt het voor een rustige werkomgeving en draagt het bij aan vermindering van ziekteverzuim.