Adviesorganen

Binnen Aafje zijn er verschillende adviesorganen die gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid. Bijvoorbeeld de Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad, de Sociaal Medische Advies Raad, de Commissie Ethiek of de Ondernemingsraad.

VVAR en SMAR

Leden van de VVAR (Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad) of de SMAR (Sociaal Medische Advies Raad) geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies en zijn actief betrokken bij het opstellen van bijvoorbeeld het kwaliteitsplan.

Commissie Ethiek

In ons dagelijks werk is onze gedragscode een belangrijke leidraad. De Commissie Ethiek helpt ons bij dilemma’s. Deze speciale commissie stimuleert en begeleidt gesprekken over goede zorg en hulpverlening. De commissieleden denken mee over hoe onze medewerkers de juiste dingen op de goede manier kunnen doen. Zo blijven we werken aan onze eigen professionaliteit.

Ondernemingsraad

Onze medewerkers staan bij Aafje op één. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van onze medewerkers.

De ondernemingsraad volgt alle ontwikkelingen en adviseert de Raad van Bestuur. De leden van de OR hebben ook aandacht voor onze klanten, financiële zaken en de bedrijfsvoering. Van een goede werkomgeving profiteren we namelijk allemaal. Ariane van der Hulst is de voorzitter van de OR. Vragen t.a.v. de OR kunnen worden gestuurd naar .