U bent niet tevreden?

Aafje doet er alles aan om goede zorg te bieden, met de juiste aandacht en op het afgesproken moment. Maar bent u ontevreden of heeft u de indruk dat wij ons werk beter kunnen doen? Dan willen we dat graag weten! Niet alleen om de fout te herstellen als dat mogelijk is, maar ook om ervan te leren. Om ervoor te zorgen dat wij correct met uw klacht omgaan en deze zorgvuldig afhandelen, werken wij volgens een klachtenregeling.

Wat te doen bij een klacht?

Het is goed als u een vervelende ervaring direct met onze medewerker of een leidinggevende bespreekt. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u dat moeilijk vindt, of dat u er samen niet uitkomt. Dan kunt u bij onze klachtenfunctionaris terecht.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u betekenen?
Een klachtenfunctionaris is er voor klanten van Aafje en hun vertegenwoordigers. Ook als de zorg of dienstverlening al is afgerond. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en luistert naar uw verhaal. Zij kan u adviseren over hoe u uw onvrede kunt bespreken en ze kan uw onvrede of klacht bij de juiste persoon van Aafje neerleggen. Ook kan ze, als u dat wenst, bij het gesprek met de medewerker of leidinggevende aanwezig zijn. Zij heeft in dat gesprek dan een bemiddelende rol. Uiteraard houdt zij in de gaten of uw klacht juist wordt afgehandeld.

Vertrouwelijk
De informatie die u deelt met de klachtenfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld. Dit wil zeggen dat voor het delen van deze informatie met personen die niet zijn betrokken bij uw klacht, altijd eerst uw toestemming wordt gevraagd.


Een klacht indienen

U kunt op verschillende manieren met de klachtenfunctionaris in contact komen:

  • ​Telefonisch (tijdens kantooruren) via 0800 66 28 378 (gratis via de vaste lijn)
  • Per e-mail: klachtenfunctionaris@aafje.nl.
  • Via het klachtenformulier. Deze liggen op alle Aafje locaties bij de receptie.
  • Via het contactformulier 
  • Schriftelijk gericht aan Aafje, t.a.v. Klachtenfunctionaris, antwoordnummer 90445, 3009 VB Rotterdam.


Na ontvangst van de klacht neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. De klachtenregeling van Aafje thuiszorg huizen en zorghotels vindt u hier.

Externe klachtencommissie
Aafje is aangesloten bij de klachtencommissie Rijnmond. Meer informatie over de Klachtencommissie Rijnmond kunt u vinden op de website: www.klachtencommissierijnmond.nl. Of een brief sturen naar:

Klachtencommissie Rijnmond
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 3063
3003 AB  Rotterdam

WZD klachten
Klachten over beslissingen die zijn genomen in het kader van de Wet Zorg & Dwang (WZD) worden door Aafje altijd doorgestuurd aan de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) voor een onafhankelijk oordeel. Het reglement van de KCOZ is hier te vinden. Het is, conform het reglement en de werkwijze van de KCOZ niet mogelijk om als klant rechtstreeks een klacht in te dienen bij de KCOZ.

Heeft u vragen over de onvrijwillige zorg en wilt u hier graag over spreken maar niet met een medewerker van Aafje, dan kunt u ook gebruik van de Clientvertrouwenspersonen Wzd. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Geschillencommissie
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is behandeld of dat u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtafhandeling. Er is sprake van een geschil. Aafje is aangesloten bij de Geschillen commissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg. U kunt een geschil aanhangig maken bij:

Geschillen commissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De geschillencommissie VVG behandelt in beginsel alleen klachten die zijn ingediend bij de zorgaanbieder.
 

Tips of suggesties

Misschien heeft u geen klacht, maar wel een suggestie om onze zorg te verbeteren. Ook die horen wij graag van u.


Over Aafje

Mensen willen hun eigen leven leiden. In hun eigen omgeving en op de manier die ze zelf het liefste willen. Aafje ondersteunt daarbij. Aafje is altijd in de buurt. Met thuiszorg, huizen en zorghotels.


Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Bel dan met 0800 66 28 378 of mail naar klachtenfunctionaris@aafje.nl.
 

Downloads

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big

Aafje.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Melding afsluiten