Indicaties en kosten

Om bij Aafje te wonen of om (thuis)zorg te ontvangen, heeft u een indicatie nodig. Onze klantadviseurs helpen u graag bij het vrijblijvend aanvragen van een passende indicatie.

Thuiszorg

Voor verzorging en verpleging thuis heeft u een indicatie nodig van de Aafje (wijk)verpleegkundige. Onze klantenservice helpt u in contact te komen met een wijkverpleegkundige in uw buurt. U hoeft zelf geen indicatie aan te vragen. Samen met u bekijkt onze wijkverpleegkundige waar u zorg en ondersteuning bij nodig heeft en hoe de benodigde ondersteuning het best kan worden ingevuld. In overleg bekijkt zij ook wat u zelf kan en wat de mensen om u heen kunnen betekenen. Samen regelen we de zorg en hulp die nodig is. Deze zorg wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat uw zorgverzekeraar de zorg vergoedt vanuit de basisverzekering.

Wonen met zorg in één van onze huizen

Voor wonen in een van onze huizen heeft u een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie nodig. Voor verblijf in een verzorgingshuis is dat een langdurige verblijfsindicatie tot  ZZP 4. Voor verblijf in een verpleeghuis is dat een langdurige verblijfsindicatie van ZZP 5 of hoger. Onze klantadviseur helpt u met het aanvragen van een indicatie. De kosten voor het wonen in één van onze huizen loopt via de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK.

Indicatie aanvragen

Het aanvragen van een indicatie kan best ingewikkeld zijn. Daarom helpen onze klantadviseurs u graag verder bij de aanvraag van een passende indicatie. Wij hebben ook alle indicaties voor u op een rij gezet.

Bekijk alle indicaties