Multiculturele ontmoetingen

Aafje voelt zich betrokken bij een multiculturele samenleving. Daarom organiseert zij met bewoners in de wijk multiculturele inloopmiddagen. Deze middagen zijn voor mensen met een migratieachtergrond en andere belangstellenden.

LHBTIQ+ gespreksgroep

Op locatie Aafje Reyerheem in Ridderkerk komt maandelijks een gespreksgroep LHBTIQ+ bijeen. Zowel oudere als jonge LHBTIQ+’ers zijn welkom om met elkaar het gesprek aan te gaan over hun geaardheid, of om gewoon alledaagse dingen vanuit hun (gedeelde) perspectief te bespreken. Ook mensen die niet in Ridderkerk wonen en behoefte hebben om deel te nemen aan deze gespreksgroep, zijn van harte welkom.

Meer informatie

Voor meer informatie over de multiculturele ontmoetingen kunt u contact opnemen met de Aafje Klantenservice via 088 8 233 233, of mail naar . Voor meer informatie over de LHBTIQ+ gespreksgroep kunt u contact opnemen met Franny de Wit, of bel 06 4664 2068.