Coronavirus

Uw gezondheid én die van onze medewerkers staan voorop bij Aafje. Daarom zet Aafje zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Op deze website houden wij u zo veel mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Binnen Rotterdam zijn de ouderenzorgorganisaties in samenwerkingsverband Conforte verenigd. Corona treft ons allemaal en wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de gevolgen van deze uitbraak zoveel mogelijk te beperken. Er is regelmatig overleg met elkaar en we delen ook veelvuldig informatie en mogelijkheden. Daarbij blijven de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de GGD leidend.

Alle informatie op deze pagina’s wordt continu aangepast aan de hand van de meest actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

Coronamaatregelen per 16 maart 2022


Gisteren was er weer een persconferentie over de corona maatregelen. Gelukkig worden landelijk bijna alle maatregelen losgelaten. Hieronder kunt u een aantal maatregelen vinden die voor u wellicht van belang kunnen zijn:

 • Bezoek
  Er zit niet langer een maximum aan het aantal bezoekers dat bewoners mogen ontvangen op de eigen studio/kamer. Onze huizen kunnen ook andere ruimten aanwijzen waar bezoek mag worden ontvangen.

 • Mondneusmasker en 1,5 meter afstand
  Komt u op bezoek? Sinds 18 februari hoeft u dan officieel geen mondneusmasker meer te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden. Echter om u, uw naasten en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, moedigen we het vrijwillig dragen van mondneusmaskers en het zoveel mogelijk houden van 1,5 meter afstand wel aan. Het aantal besmettingen en daarmee het verzuim onder onze medewerkers is immers nog steeds erg hoog. De druk om alle benodigde zorg te kunnen blijven leveren, is er dus nog steeds. De mondneusmaskers blijven daarom bij de entree beschikbaar voor iedereen die ze wil dragen. Onze medewerkers dragen in ieder geval tot en met 17 maart uit voorzorg allemaal nog een mondneusmasker. 
   
 • Restaurant of brasserie
  In het restaurant of de brasserie hoeft onderling geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Het mág wel. Een mondneusmasker is, ook bij verplaatsing door het restaurant/de brasserie, niet verplicht. Aafje moedigt het gebruik ervan echter nog wel aan.
   
 • Activiteiten
  U bent weer van harte welkom om samen met uw naaste bij activiteiten (buiten de huiskamer) aan te sluiten. Er hoeft onderling geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Ruimtes waar activiteiten plaatsvinden worden vooraf, tijdens en na de activiteit goed geventileerd.
   

Coronamaatregelen per 25 februari 2022


Onlangs was er weer een persconferentie. In deze persconferentie kondige het kabinet op grote schaal versoepelingen aan. Vanuit Aafje volgen wij de richtlijnen die het RIVM en de GGD voorschrijven. Een aantal van deze relevante versoepelingen zetten wij hieronder voor u op een rij: 

 • Bezoek
  Er zit niet langer een maximum aan het aantal bezoekers dat bewoners mogen ontvangen op de eigen studio/kamer. Onze huizen kunnen ook andere ruimten aanwijzen waar bezoek mag worden ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld het restaurant zijn, maar niet de huiskamer. 

 • Mondneusmasker en 1,5 meter afstand
  Komt u op bezoek? Sinds 18 februari hoeft u dan officieel geen mondneusmasker meer te dragen en geen 1,5 meter afstand te houden. Echter om u, uw naasten en onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, moedigen we het vrijwillig dragen van mondneusmaskers en het zoveel mogelijk houden van 1,5 meter afstand wel aan. Het aantal besmettingen en daarmee het verzuim onder onze medewerkers is immers nog steeds erg hoog. De druk om alle benodigde zorg te kunnen blijven leveren, is er dus nog steeds. De mondneusmaskers blijven daarom bij de entree beschikbaar voor iedereen die ze wil dragen. Onze medewerkers dragen in ieder geval tot en met 17 maart uit voorzorg allemaal nog een mondneusmasker. 
   
 • Restaurant of brasserie
  In het restaurant of de brasserie hoeft onderling geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Het mág wel. Een mondneusmasker is, ook bij verplaatsing door het restaurant/de brasserie, niet verplicht. Aafje moedigt het gebruik ervan echter nog wel aan.
   
 • Activiteiten
  U bent weer van harte welkom om samen met uw naaste bij activiteiten (buiten de huiskamer) aan te sluiten. Er hoeft onderling geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Ruimtes waar activiteiten plaatsvinden worden vooraf, tijdens en na de activiteit goed geventileerd.

 

Coronamaatregelen per 15 januari 2022

De Omikron variant van het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Vanuit Aafje volgen we nauwgezet alle richtlijnen en adviezen die het RIVM en de GGD voorschrijven. 

Wij vragen graag nog eens uw aandacht voor onderstaande maatregelen. Als iedereen zich zo goed mogelijk aan de maatregelen houdt, zorgen we er samen voor dat het virus zich minder verspreidt. Dat draagt er weer aan bij dat het verzuim onder onze medewerkers wordt beperkt en de kans groter is dat de zorg zoals wij die normaal aan onze bewoners verlenen, kan doorgaan.

 • Maakt u gebruik van de lift? Doet u dit dan alleen. Is het toch nodig dat er meer mensen (maximaal 2) tegelijk in de lift gaan, draag dan allebei een mondneusmasker en praat niet met elkaar;
 • Volg de kortste route van en naar uw naaste als u op bezoek gaat;

 • Draag een mondneusmasker als u zich verplaatst;

 • Blijf goede (hand)hygiëne toepassen.

 

Ook de volgende maatregelen zijn van kracht:

 • Maximaal vier bezoekers per dag
  Onze bewoners mogen per dag vier bezoekers ontvangen op de eigen studio/kamer. De locatie kan zelf andere ruimten aanwijzen waar bezoek mag worden ontvangen, als daardoor de basisregels beter kunnen worden nageleefd. Dit kan bijvoorbeeld het restaurant zijn, maar niet de huiskamer. 
   
 • Sluiting restaurant / brasserie
  Het restaurant / de brasserie is als horecalocatie gesloten. Een locatie kan, zoals hierboven omschreven, besluiten om bewoners hier hun bezoek te laten ontvangen. Er kunnen echter geen consumpties verstrekt worden. 
   
 •  Activiteiten
  Activiteiten gaan voor onze bewoners door. Het is voor naasten en buurtbewoners helaas nog niet mogelijk om hieraan deel te nemen. 
   
 •  1,5 meter afstand en chirurgisch mondmasker
  Wij vragen u nog steeds zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Ook is het in onze huizen verplicht een een chirurgisch mondmasker te dragen en kunt u niet op bezoek komen bij koorts of (verkoudheids)klachten. Ook is het van belang een goede handhygiëne toe te passen. 
   
 • Ventileren
  Wij vragen onze bewoners om tijdens en na bezoek de ruimte te ventileren. Goede ventilatie kan helpen verspreiding van het virus te voorkomen.

 

Coronamaatregelen 18 december 2021

Er zijn grote zorgen over de omikron variant van het coronavirus. Daarom geldt in Nederland sinds 18 december een harde lockdown.  Concreet betekent dit voor Aafje:

Bezoek 
Bewoners van onze huizen mogen per dag twee bezoekers ontvangen op de eigen studio/kamer. Locaties kunnen zelf andere ruimten aanwijzen waar bezoek mag worden ontvangen, als daardoor de basisregels beter kunnen worden nageleefd.

Sluiting restaurants en brasseries
Restaurants en brasseries zijn gesloten. Een locatie kan besluiten om bewoners hier hun bezoek te laten ontvangen, maar er kan niets genuttigd worden, behalve dranken uit de automaat.

Dagbesteding
De dagbesteding die in de huizen wordt aangeboden, blijft open. 

Kappers
Kappers moeten helaas hun deuren sluiten.

Pedicure
De pedicure mag behandelingen, waarbij sprake is van medische noodzaak, alleen bij onze bewoners blijven uitvoeren.

Fysiotherapie / behandeling
Fysiotherapie en andere behandelingen gaan door voor onze eigen bewoners én de eerste lijn. Fysiofitness stopt wel, omdat dit geen behandeling met medische noodzaak is.

Activiteiten
Activiteiten (anders dan dagbesteding) mogen helaas niet doorgaan. 

Chirurgisch mondmasker
Het dragen van een (eigen) chirurgisch mondmasker is in onze huizen verplicht. 

Basisregels
Het blijft zeer belangrijk om u aan de basisregels te houden:

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

 

26 november - horeca sluit om 17.00 uur

In Nederland moeten alle horecagelegenheden om 17.00 uur hun deuren sluiten. Dit betekent dat ook de restaurants en brasserieën in de huizen van Aafje om 17.00 uur sluiten. Onze restaurants mogen na 17.00 uur alleen nog voor onze bewoners gebruikt worden. Indien er bewoners in het restaurant willen eten dan heeft de locatie de mogelijkheid om dit aan te bieden. Het is dan niet de bedoeling dat hier ook bezoek bij aanwezig is. Onze restaurants mogen, indien ze niet worden gebruikt voor de maaltijd, wel worden gebruikt door bewoners en familie om samen te zijn (omdat er daar meer ruimte is en dat het veiliger maakt) maar er mag dan niets genuttigd worden. Effectief gezien is er na 17.00 dus geen restaurantfunctie.

16 november - nieuwe bezoekregels, beperkt bezoek in zorghotels en sluiting horeca om 20.00 uur

Maximaal 4 bezoekers per keer

De overheid adviseert iedereen om het aantal bezoekers thuis te beperken tot vier personen, naast het eigen huishouden. Omdat onze bewoners tot de meest kwetsbaren van de samenleving horen, volgen wij dit advies op. Wanneer u op bezoek komt bij uw naaste in één van onze huizen, vragen wij u om met niet meer dan vier personen tegelijk te komen. Is de studio van uw naaste niet groot genoeg om met maximaal vier personen 1,5 meter afstand te houden, dan vragen wij u het aantal bezoekers verder in te perken. Zo kan bezoek door blijven gaan op een voor iedereen zo veilig mogelijke manier. U hoeft zich niet aan te melden en/of te registeren.

Voor bezoek aan de zorghotels gelden aparte richtlijnen, vergelijkbaar met de bezoekregeling in ziekenhuizen. In zorghotel Franciscus Gasthuis en in zorghotel Maasstad is het mogelijk om 2 x per dag op bezoek te komen, met maxiaal 2 bezoekers per keer, per patient. Ook vragen wij u uw bezoek aan het zorghotel digitaal in te plannen via ons afsprakensysteem. Klik hier om in het reserveringssysteem te komen, waar u uw bezoek kunt plannen. 

Bezoek bij een besmetting
Wanneer er weer besmettingen worden vastgesteld, kunnen er op de locatie (tijdelijk) aangepaste regels gelden. Als dit gebeurt en gevolgen heeft voor uw bezoek, hoort u dit natuurlijk zo snel mogelijk. Daarnaast zijn alle richtlijnen onder voorbehoud van landelijke regionale en lokale ontwikkelingen.

Horecagelegenheden sluiten om 20.00 uur
Net als andere horecagelegenheden sluiten ook de restaurants en brasserieën in de huizen van Aafje om 20.00 uur hun deuren voor bewoners, medewerkers, mantelzorgers en bezoekers uit de wijk. U kunt wel terecht op de studio van uw naaste. Omdat de huiskamers met gemiddeld 10 bewoners gedeeld worden, is het niet mogelijk daar uw bezoek voort te zetten. 

4 november 2021 - nieuwe maatregelen 

De overheid heeft tijdens de persconferentie van 2 november 2021 een aantal nieuwe maatregelen aangekondigd. De belangrijkste verandering in de landelijke richtlijn is het opnieuw invoeren van de mondmasker plicht en de 1,5 meter afstand houden. Deze richtlijnen volgen wij. 

1,5 meter afstand en algemene maatregelen
Wij vragen u weer zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, wanneer u onze huizen bezoekt. Om dit in goede banen te leiden, worden er weer specifieke looproutes ingevoerd. Ondanks dat onze bewoners gevaccineerd zijn, is het van belang dat we ons blijven houden aan de algemene maatregelen en richtlijnen. Blijf dus thuis als u koorts of (verkoudheids)klachten hebt en pas een goede handhygiëne toe. 

Chirurgisch mondmasker
Het dragen van een chirurgisch mondmasker wordt in onze huizen opnieuw verplicht. Deze maatregel gaat uiterlijk in op 6 november 2021. Dit mondmasker krijgt u van ons, wanneer u bij uw naaste op bezoek komt. De mondmaskers zijn te vinden bij de ingangen en/of recepties van onze locaties. 

Bezoek blijft mogelijk
Er verandert niets met betrekking tot de bezoekmogelijkheden. U kunt gewoon op bezoek komen, wanneer u dat wilt. U hoeft zich niet aan te melden en/of te registeren. 

Bezoek bij een besmetting
Wanneer er weer besmettingen worden vastgesteld, kunnen er op de locatie (tijdelijk) aangepaste regels gelden. Als dit gebeurt en gevolgen heeft voor uw bezoek, hoort u dit natuurlijk zo snel mogelijk. Daarnaast zijn alle richtlijnen onder voorbehoud van landelijke regionale en lokale ontwikkelingen.

 

23 september 2021 - nieuwe richtlijnen voor bezoek aan Aafje

Vanaf 25 september gelden er voor het hele land versoepelingen in de Coronarichtlijnen. Dit heeft ook gevolgen voor uw bezoek aan Aafje.

We hoeven niet langer de anderhalve meter afstand te bewaren. Loslaten van de 1,5 meter betekent dat het weer mogelijk is om met meerdere mensen in een ruimte te zijn. Uiteraard zorgen we dat de ruimte goed geventileerd is. In de lift, waar we niet goed kunnen ventileren, blijft de 1,5 meter wel gelden. Bij een bezoek aan ons restaurant geldt, anders dan in de reguliere horeca, dat er geen corona-pas getoond hoeft te worden. Dat geldt voor onze bewoners en bezoekers. Wij registreren ook niet langer wie er op locatie aanwezig is als bezoeker, u hoeft uw bezoek dus vooraf niet meer aan te melden in het registratiesysteem.

Wilt u met uw naaste lunchen of koffie drinken in een restaurant of andere horecavoorziening in de buurt, dan is er wel een corona-pas nodig. Ook voor uw naaste die bij Aafje woont. De corona-pas kan online aangemaakt worden als mensen volledig gevaccineerd zijn of een geldig negatief testbewijs hebben.

Ouderen, en zeker onze bewoners, hebben niet altijd een smartphone, voor hen kunt u een papieren versie van de corona-pas printen. Het is dan wel belangrijk dat degene voor wie u de corona-pas aanvraagt, een DigiD-account heeft. U kunt dit regelen op de website www.coronacheck.nl/nl/print/. Heeft uw naaste geen DigiD? Dan kunt u een corona-pas op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen naar de helpdesk van de CoronaCheck op nummer 0800 14 21.

3 juni 2021 - Op bezoek bij Aafje

De overheid heeft tijdens de persconferentie op 28 mei 2021 weer een aantal versoepelingen van de landelijke richtlijnen rondom Corona aangekondigd. Zo mag het aantal bezoekers bij iemand thuis van twee personen naar vier personen en krijgt de horeca meer mogelijkheden. Ook voor onze bewoners en hun familie betekenen deze versoepelingen dat er weer meer mogelijk is tijdens een bezoek aan Aafje.

Vanaf 5 juni aanstaande is het weer mogelijk om met vier personen bij op bezoek te komen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers. Daarnaast is het houden van 1,5 meter afstand nog steeds de basisregel, ook bij bezoek. Alleen wanneer het bezoek uit één gezin komt, mogen zij binnen 1,5 meter van elkaar blijven.  

De versoepelingen maken ook activiteiten en uitstapjes weer meer mogelijk. Hoe deze georganiseerd worden is per Aafje locatie natuurlijk verschillend. Via de gebruikelijk weg wordt u op de locatie daarover geïnformeerd. Voor de horeca volgen wij de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat u, wanneer u op bezoek komt, binnen de geldende openingstijden weer binnen en buiten gebruik kunt maken van de horeca faciliteiten. Wel vragen wij u om u, net als bij andere horecagelegenheden, te registreren bij binnenkomst.

Het gebruik van onze horecafaciliteiten door mantelzorgers en buurtbewoners is nog beperkt, vanwege het maximale aantal zit plaatsen. Bij beperkte ruimte geven wij bewoners altijd voorrang op bezoek. 

19 mei 2021 - openingstijden terrassen

De overheid heeft per 19 mei weer een aantal versoepelingen aangekondigd. Het langer openstellen van de terrassen geldt ook voor de terrassen van Aafje. Vanaf woensdag 19 mei mogen de terrassen open van 06.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. Buiten het verruimen van de openingstijden voor het terras, blijven de bestaande richtlijnen gelden.

Dat betekent:

 • Terrassen zijn geopend van 06.00 -20.00 uur, waarbij de richtlijn van 1,5 meter in acht genomen wordt.
 • De openingstijden van de terrassen bij de Aafje locaties kunnen verschillen. Voor deze informatie kunt u terecht bij de locatie zelf.
 • U kunt bij Aafje op het terras een kopje koffie/thee of iets te eten bestellen.
 • U betaalt aan de counter van het restaurant /brasserie.

Bij beperkte ruimte op het terras geven wij onze bewoners altijd voorrang op bezoek. Wij vertrouwen op uw begrip daarvoor. Conform de landelijke richtlijnen kan binnen in het restaurant niets besteld en geserveerd worden. U kunt dus alleen iets bestellen voor op het terras.

28 april 2021 - Gebruik Aafje terrassen

Met het openstellen van de terrassen van de horeca zijn ook de terrassen van onze huizen weer open. Dat betekent dat u tussen 12.00 uur en 18.00 uur tijdens uw bezoek aan uw naaste op het terras kunt zitten en ook wat kunt eten en drinken.

Richtlijnen opening terras voor bezoek:

 • Het terras is geopend van 12.00 -18.00 voor onze bewoners en hun bezoek, waarbij de richtlijn van 1,5 meter in acht genomen wordt.
 • U kunt binnen deze tijden een kopje koffie/ thee of iets te eten bestellen. Dit wordt op het terras geserveerd.
 • U betaalt aan de counter van het restaurant /brasserie.

 

Bij beperkte ruimte op het terras geven wij bewoners altijd voorrang op bezoek. Wij vertrouwen op uw begrip daarvoor. Conform de landelijke richtlijnen kan binnen in het restaurant niets besteld en geserveerd worden. U kunt dus alleen iets bestellen voor op het terras.

09 maart 2021 - Aanpassing bezoekregeling

Naar aanleiding van de persconferentie van 08 maart jl. heeft Aafje de bezoekregeling aangepast.

Omdat steeds meer kwetsbare ouderen gevaccineerd zijn, is het mogelijk om voor gevaccineerde bewoners het aantal bezoekers iets uit te breiden. Heeft uw naaste de tweede vaccinatie al gekregen? Dan kan uw naaste vanaf nu twee bezoekers per dag ontvangen.  

Dat bezoek kan op twee manieren plaats vinden. U kunt kiezen voor één bezoekmoment op een dag met twee bezoekers tegelijk. Of u kunt kiezen voor twee bezoekmomenten per dag, met één bezoeker per keer. Dit mag per dag verschillen en het kunnen ook elke dag verschillende bezoekers zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers.

Is uw naaste (nog) niet gevaccineerd of wacht uw naaste nog op de tweede vaccinatie? Dan geldt nog dat, net als voor de rest van Nederland, één bezoeker per dag is toegestaan.

Op locaties waar het grootste deel van de bewoners of gasten nog niet volledig is gevaccineerd, zoals in verzorgingshuizen en locaties voor revalidatie en tijdelijk verblijf, kan dit in de praktijk betekenen dat de meeste bewoners / gasten vooralsnog nog één bezoeker per dag kunnen ontvangen. Dit in lijn met de landelijke richtlijnen. 

14 februari 2021 - Reactie ConForte op RTL Nieuws over vaccinatiebeleid verpleeghuizen

Op zondag 14 februari heeft RTL Nieuws verslag gedaan over de wijze waarop zorgorganisaties in de regio Rijnmond uitvoering hebben gegeven aan het vaccinatiebeleid voor de verpleeghuizen. 

De medewerkers in de verpleeghuizen waren begin januari als een van de eerste aan de beurt om gevaccineerd te worden. Zij komen tenslotte vanuit hun werk, dagelijks in contact met kwetsbare ouderen voor wie het virus extra gevaarlijk is. 

RTL Nieuws stelt dat de organisaties, aangesloten in het samenwerkingsverband ConForte, onterecht alle medewerkers werkzaam in een verpleeghuis hebben uitgenodigd voor een vaccinatie. RTL Nieuws stelt dat het ministerie van VWS stelt dat dit alleen bedoeld was voor medewerkers die de bewoners in een verpleeghuis direct verzorgen of verplegen.

ConForte stelt dat het beleid dat ze heeft gevoerd, conform de afspraak is met de GGD-GHOR regio Rijnmond. Namelijk dat de werkgevers gezamenlijk de definitie van werknemers, inclusief ZZP-ers en ondersteunend personeel in contact met kwetsbaren, bepalen. De ConForte leden hebben daarbij gezamenlijk bepaald dat alle medewerkers die binnen de muren van een verpleeghuis werken tot deze groep behoren. Zij vormen allen de kring rondom de kwetsbare ouderen die in het verpleeghuis wonen. Het gaat hier dus niet om de medewerkers in de thuiszorg, die wachten nog op een uitnodiging.

Regio Rijnmond is lange tijd een hotspot van besmettingen geweest. We hebben gezien dat een aantal grote uitbraken ook door andere medewerkers in de verpleeghuizen werden veroorzaakt dan het zorgpersoneel. Om besmettingen te voorkomen, hebben wij niet alleen zorgmedewerkers uitgenodigd maar ook huiskamer assistentes, gastvrouwen en receptionistes die in het verpleeghuis in contact staan met bewoners, bezoekers en andere medewerkers. We beschermen de kwetsbare bewoners in het verpleeghuis niet, als we maar een deel van de mensen die in het verpleeghuis werken, vaccineren. Onze prioriteit is en blijft het zo veel mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze kwetsbare bewoners. Een en ander conform de regionale richtlijnen van de GGD-GHOR Rijnmond.

09 februari 2021 - Aafje vaccineert verpleeg- en verzorgingshuisbewoners
Op woensdag 27 januari is Aafje gestart met het vaccineren van de bewoners in Aafje locatie . De vaccinatiestrategie van de overheid volgend, werden als eerste alle verpleeghuisbewoners gevaccineerd. Door zeer efficiënt te werken kon Aafje zes doses uit een ampul halen, waar regulier vijf doses uit komen. Hierdoor konden we ook een groot deel van de verzorgingshuisbewoners vaccineren. 

Bewoners van verzorgingshuizen vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts. In de vaccinatiestrategie van de overheid zouden zij pas later een uitnodiging krijgen. Omdat in veel huizen van Aafje verpleeg- en verzorgingshuisbewoners onder één dak wonen, koos Aafje  ervoor de vrijgespeelde vaccins als eerste aan hen te geven. Bij de keuze van de locaties is gekeken naar verzorgingshuislocaties met het hoogste risicoprofiel, waar geen sprake was van een uitbraak op dat moment.Uiteraard is dit in nauw overleg met de huisartsen en de GGD gedaan.

We zijn blij dat we dit zo snel voor zo veel van onze bewoners hebben kunnen organiseren. Naar verwachting worden de laatste bewoners deze week, via de huisarts, uitgenodigd voor een vaccinatie. 

08 februari 2021 Chirurgisch mondmasker voor bezoek
Het dragen van een mondmasker blijft in onze huizen verplicht. Deze maatregel scherpen we, op advies van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM, zelfs iets aan. In verband met de opkomst van de Britse variant van het coronavirus, is het dragen van een zogenaamd chirurgisch medisch mondmasker voortaan ook voor bezoekers in onze huizen verplicht. Onze medewerkers dragen deze maskers al. Dit type masker biedt een betere bescherming voor u en uw naaste dan de niet medische mondmaskers. Dit mondmasker krijgt u van ons, wanneer u bij uw naaste op bezoek komt. De mondmaskers zijn te vinden bij de ingangen en/of recepties van onze locaties.

29 januari 2021 Verpleeghuisbewoners bij Aafje gevaccineerd
Vrijdagmiddag is de laatste verpleeghuisbewoner, die daarvoor toestemming heeft gegeven, bij Aafje gevaccineerd. Dankzij onze artsen, verpleegkundigen en alle andere medewerkers die geholpen hebben, hebben we in 2 dagen meer dan 1000 bewoners de eerste vaccinatie gegeven. Met de inspanningen van velen is voor onze bewoners de eerste stap gezet naar de bescherming tegen het Coronavirus. Wij zijn hier trots op, want dit is waar wij voor staan, dit is Aafje.

20 januari 2021: aanpassing aantal bezoekers n.a.v. persconferentie  
U blijft natuurlijk van harte welkom in onze huizen. Wel passen we het aantal personen dat samen op bezoek mag komen aan. Dit in overeenstemming met de nieuwe landelijke maatregelen. Dit betekent per dag nog één bezoek van maximaal één persoon mogelijk is.

Meld uw bezoek aan
Het blijft belangrijk om uw bezoek vooraf aan te melden via het reserveringssysteem op www.aafje.nl/opbezoekbijaafje. Om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, werken wij met bezoekregels. De actuele bezoekregels vindt u terug op onze website en ontvangt u bij het reserveren van uw bezoekmoment. 

Door ons te houden aan de landelijke maatregelen kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het bezoek ook in onze huizen door kan blijven gaan. Dit doen we met elkaar door ons goed te houden aan de bezoekregels. Alleen op deze manier kunnen we bezoek op een veilige en zorgvuldige manier blijven faciliteren. We rekenen dan ook op uw begrip en samenwerking in deze moeilijke periode.

15 december: Maatregelen n.a.v. persconferentie van maandag 14 december jl. geldend tot en met 19 januari 2021
Op dit moment zitten we midden in de tweede golf en de overheid heeft de regels rondom corona verder aangescherpt. Een maatregel die tot 19 januari 2021 landelijk geldt, is dat thuis twee bezoekers per dag welkom zijn. Bij Aafje houden wij al langer dit aantal bezoekers per bewoner per dag aan. Wij maken -net als de overheid- een uitzondering met de kerstdagen. Op 24, 25 en 26 december zijn drie bezoekers per bewoner per dag welkom. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers. Na de kerstdagen hanteren we weer twee bezoekers per bewoner per dag. Tevens moeten de komende 5 weken de kapsalons in onze huizen sluiten. Voor de pedicures in onze huizen geldt dat zij een medisch contactberoep hebben. Zij kunnen hun diensten wel blijven aanbieden aan onze bewoners. 

De beste wensen
Wij kijken ernaar uit u te mogen ontvangen tijdens de kerstdagen en danken u voor uw begrip afgelopen maanden. Wij wensen u ondanks alles mooie feestdagen en we kijken uit naar een gezond 2021. Zorg goed voor uzelf en uw naasten. Samen kunnen we corona aan!

4 november: aanpassing aantal bezoekers n.a.v. persconferentie  
U blijft natuurlijk van harte welkom in onze huizen. Wel passen we het aantal personen dat samen op bezoek mag komen aan. Dit in overeenstemming met de nieuwe landelijke maatregelen. Dit betekent dat vanaf donderdag 5 november aanstaande per dag nog één bezoek van maximaal twee personen mogelijk is.

Meld uw bezoek aan
Het blijft belangrijk om uw bezoek vooraf aan te melden via het reserveringssysteem op www.aafje.nl/opbezoekbijaafje. Om uw bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, werken wij met bezoekregels. De actuele bezoekregels vindt u terug op onze website en ontvangt u bij het reserveren van uw bezoekmoment. 

Door ons te houden aan de landelijke maatregelen kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het bezoek ook in onze huizen door kan blijven gaan. Dit doen we met elkaar door ons goed te houden aan de bezoekregels. Alleen op deze manier kunnen we bezoek op een veilige en zorgvuldige manier blijven faciliteren. We rekenen dan ook op uw begrip en samenwerking in deze moeilijke periode.

3 november: We zoeken extra handen in de zorg
Onze zuster Esmee roept iedereen op voor extra handen in de zorg.
 
"Esmee geeft aan dat zij en haar collega’s flinke overuren draaien, ook door uitval van besmette collega’s. “Voor een bepaalde periode maakt dat niet uit, maar nu weet je dat het voorlopig zo blijft. Daarom zou het heel fijn zijn om wat extra mankracht te hebben, zodat we een collega soms twee of drie dagen rust kunnen geven. Dan kan iemand even opladen en dat heb je echt nodig. Het werk blijft namelijk maar doorgaan. Het stopt niet.”. Lees hier het volledige artikel.

26 oktober: Thuiszorg staat onder druk
Er zijn speciale teams nodig voor patiënten die positief zijn getest. Daarnaast zijn er personeelstekorten door het hoge ziekteverzuim. Coördinerend wijkverpleegkundige Nicolien Meijer van het ConForte team (waar Aafje deel van uitmaakt) uit Rotterdam en omstreken vertelt erover, net als Jan Minartz, voorzitter van branchevereniging SPOT. Luister hier het radio interview op Radio 1: https://www.nporadio1.nl/stax-toine/onderwerpen/66943-2020-10-26-thuiszorg-onder-druk

26 oktober: Het aantal coronabesmettingen in de verpleeghuizen in de regio is sinds het begin van deze maand enorm gestegen. "Het gaat niet de goede kant op", waarschuwt bestuurder Guy Buck van zorgorganisatie Aafje en ConForte, de koepel van alle ouderenzorgorganisaties in Rotterdam en Capelle aan den IJssel.
ConForte telt meer dan honderd verpleeghuizen in de regio. Van de 5500 bewoners zijn er momenteel 275 besmet. In de tweede golf kwamen al vijftig bewoners te overlijden.
Het grootste probleem waar de verpleeghuizen mee te maken hebben, is de doorstroom van ziekenhuispatiënten. "Zij moeten het ziekenhuis uit, maar er is nog geen ander bed voor hen beschikbaar in bijvoorbeeld een verpleeghuis", vertelt Buck. Lees het volledige artikel: https://www.rijnmond.nl/nieuws/200466/Aantal-besmettingen-in-verpleeghuizen-stijgt-uitbreiding-bedden-in-zorghotel-Aafje.

22 oktober : Maatregelen Aafje aangescherpt 
De afgelopen weken heeft het Coronavirus snel weer om zich heen gegrepen. In navolging van de aangescherpte maatregelen van de overheid, heeft ook Aafje haar maatregelen verder aangetrokken. De basisafspraken blijven gelden: blijf thuis als u koorts of (verkoudheids)klachten hebt, pas een goede handhygiëne toe en houd 1,5 meter afstand tot elkaar. 

Bezoek blijft natuurlijk van harte welkom in onze huizen, met mondmasker en met een maximum aantal bezoekers. Concreet betekent dit dat onze bewoners maximaal één keer per dag 1-3 bezoekers mogen ontvangen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee in het aantal bezoekers. Vanaf 13 jaar tellen kinderen wel volledig mee als bezoeker. Het blijft belangrijk om bezoek vooraf aan te melden via het reserveringssysteem op www.aafje.nl/opbezoekbijaafje.nl. Onze restaurants zijn gesloten voor bezoek van buiten. Bewoners kunnen er wel, mits voldoende afstand gehouden kan worden, bezoek ontvangen. Het is alleen niet toegestaan hier samen iets te eten of te drinken.  Ook in onze restaurants en gezamenlijke ruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht. Al deze afspraken zijn er om onze bewoners en onze medewerkers zo veel mogelijk te beschermen tegen besmetting met en verspreiding van het virus. We rekenen op uw begrip en samenwerking in deze moeilijke periode. En we blijven uitkijken naar uw waardevolle bezoek

17 oktober: Aafje in het NOS journaal
Op vrijdag 16 oktober was Aafje te zien met het coronacentrum in het NOS journaal. Na de eerste golf, zijn wij ook nu weer volledig open als corona centrum voor de regio Rotterdam-Rijnmond met 100 bedden. Met al onze medewerkers zetten wij ons weer in om de zorg kunnen bieden aan corona patiënten vanuit ziekenhuizen, VVT organisaties of via de huisartsen. Inmiddels liggen er alweer bijna 90 patiënten in het centrum en krijgen wij dagelijks ongelofelijk veel patiënten aangemeld die zorg nodig hebben.

Met de vermoeidheid nog in het lijf van de vorige golf staan onze medewerkers er toch weer. Het is hard nodig. Het aantal besmettingen loopt ongelofelijk hard op en wij hopen met het corona centrum weer enige verlichting te kunnen bieden aan alle collega organisaties en huisartsen in de regio.

Bekijk het item vanaf 3 minuten en 34 seconden op: https://www.npostart.nl/nos-journaal/16-10-2020/POW_04508438
Beluister het item op de radio vanaf 14 minuten en 17 seconden in de uitzending tussen 17:00 en 18:00 uur op https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/uitzendingen/1110420-2020-10-16

6 augustus 2020 : Aafje hervat corona zorg in tijdelijk Coronacentrum 
De afgelopen weken zijn het aantal besmettingen in Rotterdam helaas flink opgelopen. Het aantal patiënten met corona in de omliggende ziekenhuizen neemt daarmee ook weer toe De eerste ziekenhuizen zijn hun corona afdelingen weer aan het inrichten. Ook bij het door Aafje opgezette tijdelijke coronacentrum in Aafje Zorghotel locatie Maasstad Ziekenhuis, zijn de eerste corona-patiënten aangemeld. Helaas is dit alweer binnen twee weken na het uitzwaaien van de laatste patiënten van de eerste corona uitbraak.

Aafje is in het Zorghotel locatie Maasstad Ziekenhuis de afgelopen weken voorzichtig weer overgegaan op de reguliere herstelzorg. Wel bleven er een aantal bedden beschikbaar voor corona patiënten op een speciaal hiervoor ingerichte etage. Deze speciale corona-afdeling is volledig gescheiden van de andere afdelingen binnen het zorghotel en is voorzien van alle nodige voorzorgsmaatregelen om zo veilig mogelijk de beste zorg te kunnen bieden.

Ruud Jonkman, directeur Aafje: "Met al onze expertise en ervaring van de afgelopen maanden, zijn wij de aangewezen plek om weer corona opvang te organiseren. De komende dagen volgen wij de ontwikkelingen in de regio nauwlettend om zo in te kunnen spelen op de vraag die er ligt." 

De speciale corona-afdeling is beschikbaar voor patiënten met een corona-besmetting vanuit omliggende ziekenhuizen, VVT-instellingen of vanuit thuis via de huisarts.

25 juni 2020: We zijn weer open.
We zien dat het goed gaat bij Aafje. Er zijn op dit moment geen besmettingen in onze huizen. Dat betekent dat er geen beperkingen meer noodzakelijk zijn voor bezoek. Mede doordat iedereen zich goed aan alle richtlijnen houdt, kunnen we de deuren van onze huizen weer open zetten. U mag weer met elkaar en zonder tijdslimiet bij uw naaste op bezoek komen. Daarbij is en blijft het wel noodzakelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ook blijven onze bezoekregels van kracht en is het maken van een afspraak voor bezoek nog steeds noodzakelijk. Dit is nodig om het in- en uitlopen van mensen in goede banen te blijven leiden. En om goed contactonderzoek te kunnen doen wanneer er nieuwe besmettingen zijn. Bekijk alle informatie op de pagina: Op bezoek bij Aafje.

​Per locatie van Aafje wordt dit verder ingericht en georganiseerd. Hoe dit allemaal op de locatie van uw naaste is geregeld, krijgt u zo snel mogelijk vanuit de locatie zelf te horen. 

24 juni 2020: Ventilatie, hitte en corona.
Gezien de verwachte warme temperaturen de komende periode heeft Aafje gekeken naar het klimaatsysteem en het gebruik van airco en ventilatie in haar locaties. Wetenschappelijk is aangetoond dat luchtverplaatsing vanuit iemand die geïnfecteerd is een rol kan spelen in de verspreiding (bv het gebruik van blowers in toiletten). Ook is bekend dat het gebruik van airco geen rol heeft in de verspreiding van het virus mits de airco goed wordt onderhouden en de lucht ververst in plaats van steeds dezelfde lucht door de ruimte te blazen. Vanuit het RIVM en de GGD zijn er nog geen definitieve wetenschappelijk onderzochte richtlijnen. Daarom heeft Aafje voor haar locaties, in afwachting van de richtlijnen een aantal afspraken gemaakt. Daarbij is vooral de balans gezocht tussen het minimale gezondheidsrisico van verspreiding van het virus ten opzichte van het gezondheidsrisico bij hitte.

 • In de huizen van Aafje met klimaatbeheersing, maakt Aafje gebruik van systemen die de lucht verversen.
 • Mobiele airco’s worden ingezet op minimaal 1,5 meter afstand van de bewoners en de contactoppervlakken worden minimaal 1x per dag gedesinfecteerd.

Ventilatoren kunnen in de gezamenlijke ruimtes worden ingezet, als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Geen actieve Corona besmetting op afdeling/locatie
 • De ventilator staat op een plek waar niet achter langs gelopen kan worden
 • Natuurlijke ventilatie (ramen open) wordt toegepast zodra dit kan (in de ochtend/avond/nacht)
  -   Ventilatoren op de eigen studio kunnen worden toegepast, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Bij voorkeur wordt de ventilator uitgezet als er een medewerker komt voor de verzorging
 • De ventilator staat bij de bewoner naar de deur gericht
 • Bij een bewoner met een besmetting staat de ventilator bij de bewoner van de deur af gericht.

Hiermee bieden we de beste balans voor de gezondheid van onze bewoners.
 

11 juni: Aafje verruimt per 15 juni aanstaande de bezoekregeling. Dit doen we stapsgewijs, afhankelijk van het verloop van eventuele (nieuwe) besmettingen. Met de versoepeling van de bezoekregeling wordt het op termijn mogelijk om met meerdere mensen, meerdere keren per week, op bezoek te komen.De versoepeling staat uitgelegd in ons stappenplan: ‘Stap voor stap, wat kan wanneer?’.
Om het risico op besmettingen door te veel drukte op locatie te beperken,blijft het plannen van bezoek noodzakelijk. Dit kan via ons reserveringssysteem.

29 mei: Weer op bezoek bij Aafje vanaf 2 juni
We zijn blij dat we weer bezoek kunnen verwelkomen op onze locaties vanaf 2 juni.  We kunnen ons goed voorstellen dat daar naar uitgekeken wordt. Eén van de voorwaarden van bezoek is dat er geen, of maximaal op één afdeling in de locatie besmettingen zijn. Dat is in bijna alle locaties van Aafje nu het geval.  Alleen onze locatie De Nieuwe Plantage voldoet nog niet aan de voorwaarden. Zij moeten nog even wachten met bezoek. Maar we gaan er vanuit dat onze bewoners ook daar weer snel hun familie kunnen ontvangen. Bij De Vijf Havens en Hoppesteyn zijn ze pas sinds kort virusvrij. Dus daar hebben ze nog iets meer tijd nodig om het bezoek veilig en zorgvuldig mogelijk te maken. Vanaf eind volgende week gaan ook hun deuren open voor bezoek. Op onze pagina www.aafje.nl/opbezoekbijaafje is alle informatie te vinden om een bezoek te plannen.

20 mei 2020: Verruiming bezoekregeling bij Aafje. 
19 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat vanaf 25 mei aanstaande, onder bepaalde voorwaarden, weer bezoek mag plaatsvinden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Vanaf 15 juni aanstaande moet in alle verpleeg- en verzorgingshuizen, waar geen Corona besmettingen zijn, bezoek weer mogelijk zijn. Waarbij dit natuurlijk op een veilige manier geregeld moet worden. Aafje faciliteert al enkele weken op een veilige manier bezoek in ontmoetingshuisjes bij onze locaties. Concreet betekent de versoepeling van maatregelen dan ook dat wij onze bezoekersregeling verder kunnen verruimen om het contact tussen bewoners en hun naasten nog beter mogelijk te maken.

Aafje is natuurlijk heel blij met deze versoepeling van de maatregelen en we maken graag gebruik van de mogelijkheid om de bezoekersregeling te verruimen. Het welzijn van onze bewoners is heel belangrijk. Bezoek ontvangen speelt daar een grote rol bij, maar bescherming van de gezondheid van iedereen die bij ons woont, werkt of op bezoek komt, is minstens zo belangrijk. Het is daarom van belang om de verruiming van de bezoekersregeling zorgvuldig voor te bereiden. Er is in de afgelopen weken natuurlijk al veel voorbereid, maar om het echt goed te regelen hebben we nog wat tijd nodig. Daarom kan de bezoekersregeling van Aafje niet gelijk per 25 mei aanstaande versoepeld worden.

De komende dagen kijken we per huis wat de mogelijkheden zijn, hoe bezoek het beste op een veilige manier gefaciliteerd kan worden en werken we aan het realiseren van de noodzakelijke randvoorwaarden.
Uiterlijk eind volgende week (29 mei aanstaande) informeren wij bewoners en mantelzorgers over de verruimde bezoekersregeling en de ingangsdatum per locatie . In de tussentijd blijven de bekende bezoekmogelijkheden natuurlijk beschikbaar. 

15 mei 2020:  Aantal besmette bewoners in verpleeghuizen in de regio Rotterdam daalt sterk.
Het aantal besmette bewoners nam afgelopen week met een kwart af en tussen dinsdag deze week en een week eerder zelfs met meer dan een derde (ruim honderd). Brancheorganisatie ConForte is blij dat de positieve trend zich voortzet. ,,Deze sterke daling is deels te verklaren doordat veel cliënten inmiddels herstellen van het coronavirus’’, zegt een woordvoerder. ,,Hen bieden we revalidatiezorg aan, zoals oefeningen met ademhalen en bewegen. Helaas is toch ook weer een aantal besmette bewoners overleden. We leven mee met de families.’’. In de 117 verpleeghuizen die bij deze organisatie horen, zijn nu in totaal 425 bewoners vermoedelijk overleden aan corona. Op 39 locaties wonen mensen met een besmetting. Dat is één locatie meer dan vorige week.

Op bezoek
- In al onze Aafje huizen zijn er op dit moment bezoekmogelijkheden. Klik hier om te lezen over onze ontmoetingshuisjes, balkonbezoeken of verdere contactmogelijkheden. 
- In de regio is bezoek toegestaan bij Rotterdams verpleeghuis Zilverlinde, waar stichting Humanitas beschikking heeft over de eerste twee verdiepingen. Het is een van de 24 locaties in Nederland waar per bewoner weer een familielid of andere dierbare naar binnen mag, met handschoentjes aan en een mondkapje op. Als de proef niet leidt tot een toename van het aantal besmettingen in verpleeghuizen, mogen ook elders de bewoners weer bezoek ontvangen.  

22 april : Impact verlening maatregelen : Dinsdag 21 april heeft de Nederlandse regering aangekondigd dat de maatregelen met betrekking tot de verpleeghuizen niet veranderen. Dit betekent dat onze verpleeg- en verzorgingshuizen tot, zoals nu bekend, 20 mei gesloten blijven voor bezoek. We zijn ons ervan bewust dat dit een hele zware en moeilijke tijd is. Met name voor onze bewoners en hun naasten die elkaar niet kunnen bezoeken. Contact houden met elkaar is nu juist belangrijk. Aafje doet er alles aan om dat mogelijk te maken. Zo zijn deze week bij de meeste huizen van Aafje, ontmoetingshuisjes geplaatst. De eerste is afgelopen maandag geplaatst op de locatie Burghsluissingel. Bewoners kunnen zo op een veilige manier toch hun familie en naasten zien én spreken. 
Op onze pagina Blijf in contact vindt u meer informatie over alle contact mogelijkheden binnen en buiten Aafje.

 

'Onze deuren zijn dicht, maar onze harten staan wagenwijd open.'

Maart 2020: Belangrijke maatregel: geen bezoek op alle Aafje locaties. Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen heeft de regering besloten dat bezoek aan verpleeg- of verzorgingshuizen tot zeker 20 maart niet is toegstaan. Dit betekent dat de deuren van onze huizen en zorghotels gesloten zijn. Natuurlijk kunnen zich situaties voordoen, die toch om bezoek vragen. In dat geval kunt u contact opnemen met de teammanager van het huis. Samen kunt u de situatie en de mogelijkheden bespreken. Wij vragen u de maatregelen en richtlijnen van het RIVM ter harte te nemen, alleen zo kunnen we met elkaar corona aan. Wilt u graag iets achter laten voor uw naasten in een Aafje locatie, dan kan dat natuurlijk. U kunt het afgeven aan de portier, deze zorgt ervoor dat het op de juiste plek terecht komt. 

In navolging van de aangescherpte maatregelen van de overheid laat Aafje geen bezoekers meer toe in onze locaties.​


U kunt er op vertrouwen dat we bij Aafje de best mogelijke zorg blijven bieden en er alles aan doen wat binnen onze macht ligt om risico´s zoveel mogelijk te beperken. Ook in deze ongekende situatie. Wij grijpen alle mogelijkheden aan om contact tussen bewoners en familie te blijven faciliteren. Voor de mogelijkheden per locatie, kunt u het beste contact opnemen met de bij u bekende contactpersoon, bij voorkeur na 11.00 uur in de ochtend. 

Beleidsstaf Corona
Aafje heeft een speciaal team met medewerkers vanuit verschillende expertises dat zich bezig houdt met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice via 088 - 8 233 233 of info@aafje.nl.  Kijk voor landelijke informatie over het coronavirus op de website van het RIVM.

Pers
Uitsluitend voor persvragen: afdeling Communicatie, communicatie@aafje.nl

Persberichten
De belangrijkste persberichten over Aafje en initiatieven en ontwikkelingen op het gebied van corona staan onder Nieuws. 

 

 

Gerelateerde items

Downloads

Heeft u vragen of advies nodig?

Neem contact op met een van onze adviseurs

088 8 233 233 Bel mij terug Contact
Lisette big

Aafje.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Melding afsluiten